תחכה להכרעת ביהמ"ש. גדר ההפרדה
תחכה להכרעת ביהמ"ש. גדר ההפרדה ש. כהן. ערוץ 7

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר היום (חמישי) את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לזכויות תושבים המתגוררים בצד הישראלי של גדר ההפרדה, אך מחוץ לשטח מדינת ישראל.

כזכור, היועץ המשפטי לממשלה גיבש בחודש אפריל האחרון הנחיות לפיהן יראו במי שמתגוררים בשכונת צור באהר ובשכונת הדואר, בצד הישראלי של גדר ההפרדה, ורשומים במרשם האוכלוסין הישראלי, כמי שחלים עליהם הזכויות והחובות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי. עם זאת, נקבע בהנחיות כי לא יראו במי שעברו להתגורר באותם שטחים לאחר המועד שבו נקבע תוואי גדר ההפרדה כמי שחלים עליהם הזכויות והחובות, זאת מאחר שהם בחרו מרצונם להתגורר בשטחים אלו תוך מודעות לקיומה של הגדר.

עוד נקבע כי הנחיות אלו תעמודנה בעינן כל עוד המצב המשפטי והמדיני יעמוד בתוקפו כפי שהוא היום וכל עוד תתקיים גדר ההפרדה במתכונת הנוכחית.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ודחה טענות התובע כי מדובר בהפליה פסולה וקבע כי מדובר באבחנה מותרת, "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לא נועדו לספק פתרון לאלו שהתיישבו בשטח המיוחד לאחר ההכרזה על בניית הגדר במקום שכן מבחינתם הגדר הייתה חלק בלתי נפרד מהמציאות ועל כן לא השפיעה על אורח חייהם ולמצער, ההשפעה על אורח חייהם הייתה בגדר בחירתם. לאמור גדר ההפרדה לא נכפתה עליהם במובן שנבנתה בעודם מתגוררים בשטח המיוחד אלא הייתה ידועה להם כעובדה קיימת כשביכרו לעבור ולהתגורר בשטח המיוחד".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו