320 דונם יועברו מראש פינה לחצור הגלילית

שר הפנים בצעד ראשון לשינוי מפת הגבולות ולחיזוק הרשויות החלשות- העברת 320 דונם מראש פינה לחצור הגלילית.

חזקי ברוך , כ"ג בחשון תשע"ד

חצור הגלילית
חצור הגלילית
צילום: פלאש 90

שר הפנים, גדעון סער, החליט על שינוי גבולות בין הרשויות חצור הגלילית וראש הפינה.

החלטת השר מבוססת על ועדת החקירה שפעלה לבחינת הנושא ובהתאם למדיניות עליה הצהיר עם כניסתו לתפקידו, כי בכוונתו לפעול לצמצום פערים בין רשויות חזקות לרשויות חלשות, בין היתר על ידי בחינת מרכיבי ההכנסות והקרקע.

סער אמר כי "צמצום פערים אמיתי בין רשויות חזקות לרשויות חלשות יוכל להתבצע רק על ידי שימוש במשאבי קרקע ואזורים מניבי הכנסות. המפה צריכה להשתנות ולהפוך להיות מפה צודקת יותר שתביא לחיזוק הרשויות החלשות".

בלשכת השר מסבירים כי ההחלטה נועדה להוביל לחיזוק חצור הגלילית ולפיתוחה הכלכלי והחברתי באמצעות שינוי גבולותיה ויצירת אפשרות לפיתוח תיירותי ותעסוקתי בשטח המיועד.

על פי ההחלטה 320 דונם מתחום השיפוט של ראש פינה, ממזרח ליישוב עד כביש 90, יועבר לשטח השיפוט של חצור הגלילית. השטח המבוקש הינו שטח חקלאי מעובד, אך קיימות לגביו כוונות תכנוניות במסגרת תכנית המתאר החדשה שהכין מינהל התכנון. כוונות אלה מייעדות את השטח למיזמים משלימי תיירות ותעסוקה, שיפותחו על ידי חצור הגלילית, במרכזו של אזור תיירותי.

השטח שיועבר לחצור הגלילית נועד להיות מנוע צמיחה אסטרטגי לפיתוח כלכלי-עסקי וחברתי שאמור להוביל לחיזוק משמעותי של היישוב.

יצוין, כי חצור הגלילית היא אחת משלוש רשויות בהן מתקיים פיילוט ייחודי לתכנית רב תחומית במסגרתה פועל משרד הפנים בשיתוף הרשות לפיתוחה ולקידומה. התכנית המופעלת בחצור הגלילית נועדה להביא לפיתוח הארגוני והכלכלי של הרשות. המהלך הנוכחי לשינוי גבולות הרשות צפוי לסייע באופן משמעותי ביכולות הפיתוח הכלכלי והחברתי של הרשות.

הצעד הנוכחי הוא צעד ראשון במדיניות שמוביל שר הפנים לקידום צדק חלוקתי ולחיזוק הרשויות החלשות. לפני כשלושה חודשים הודיע על השר סער על הקמת 3 ועדות חקירה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות בדרום הארץ. בדומה לעבודת הוועדה הנוכחית, הוועדות שהקים שר הפנים נועדו לבחון את גבולות הרשויות השונות ואת ההכנסות מאזורים שונים מניבי הכנסות ואופן חלוקתן בין הרשויות באותו אזור.

בין האזורים מניבי ההכנסות שייבחנו - עיר הבהדי"ם, כלא נפחא, בסיס רמון של חיל האוויר, שדה ניסויים "שדמה" של רפאל, חברת החשמל- רמת חובב, בסיס נבטים ועוד.