הסיום הבין-דורי של הרב צוקרמן זצ"ל
(באדיבות מפעלות הציונות הדתית בהפקת אשחר ותקין)

בבנייני האומה בירושלים התקיים לפני קצת למעלה משנה טקס סיום הש"ס של הציונות הדתית, עם סיומו של מחזור הלימוד במסגרת "הדף היומי".

במסגרת הטקס סיים הרב אברהם צוקרמן, שהלך השבוע לעולמו, את הש"ס יחד עם 4 דורות של צאצאיו ובתוכם גם נינו, אז תלמיד בסוף כיתה י"ב.

הרב צוקרמן הקפיד ללמוד את הדף היומי במשך שנים ארוכות בלא להחסיר אף יום. את מסכת פסחים שנלמדה בתקופה האחרונה לא זכה הרב לסיים, אולם עם סיום המסכת על ידי בנו, בו השתתף ביומו האחרון כשהוא במיטתו, אמר את מילותיו האחרונות.