אהרון ברק
אהרון ברקפלאש 90

נשיא בית־המשפט העליון בדימוס פרופ' אהרן ברק מותח ביקורת נוקבת על חוקי הנישואין בישראל וטוען שהם פוגעים בזכויות האדם.

בעיתון "ידיעות אחרונות" דווח הבוקר כי הנשיא לשעבר ברק קובע בספרו החדש "כבוד אדם: הזכות החוקתית ובנותיה" כי העובדה שדיני הנישואין נקבעים בעיקר על פי הדין הדתי פוגעת בזכות החוקתית להינשא, ולעיתים גם בזכויות לחופש דת, לחופש מצפון ולשוויון. עוד קובע ברק כי העובדה שאין בישראל אפשרות למסד קשר זוגי בין בני אותו מין פוגעת בכבוד האדם שלהם.

לדברי ברק, "כבוד האדם משמיע לנו כי מוכרת זכותו של כל אדם ליצור את קשר הזוגיות שבו יחפוץ. דין המטיל חובה על אדם ליצור קשר של זוגיות בניגוד לרצונו הוא דין הפוגע בזכות החוקתית לכבוד האדם. בדומה, דין המונע מאדם ליצור קשר זוגיות עם מי שיחפוץ בו פוגע בזכותו החוקתית לכבוד האדם".

ברק מציין כי "דיני הנישואין בישראל נקבעים בעיקרם על ידי הדין הדתי ונידונים בפני בתי־הדין הדתיים. דינים דתיים אלה מטילים מגבלות שונות על כוחו של אדם להינשא. מי שאינו יכול להינשא על פי הדין הדתי, ומי שאינו רוצה להינשא על פי הדין הדתי מטעמיו שלו, אינו יכול להינשא בישראל. נישואין אזרחיים לא מוכרים בישראל. מצב דברים זה פוגע בזכות החוקתית להינשא".