שלטים באולפן של קול ישראל
שלטים באולפן של קול ישראלצילום: ועד עיתונאי הרדיו בתל אביב

עיתונאי קול ישראל הפסיקו את השתתפותם בשידורים משעה 12:00 למשך כשעה בכל רשתות הרדיו של 'קול ישראל': רשת א', ב', ג, רקע, קול המוסיקה, FM 88 , קול ישראל בערבית.

בשעה זו מתקיימות אסיפות מחאה והסברה ב 'קול ישראל' בשלושת מתחמי הרדיו "הלני המלכה", ו "חוטים" (רוממה) בירושלים ובמתחם בתל אביב.

העיתונאים הפסיקו את השידורים בשל טענותיהם על ניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין ועדים, מערכות, ועובדים ברדיו וזאת בעקבות אירועי שבוע שעבר, בהם לדבריהם הועתקה במחטף התוכנית "הכל דיבורים" מצוות העריכה בתל אביב לאנשי ביצוע לירושלים והופקדה בידי צוות שאינו במגזר העיתונאים.

פרשה זו העלתה את חמת ועדי העיתונאים ואגודות העיתונאים, "מדובר בעובדים שאינם עיתונאיים. בכך פתחה ההנהלה חזית רחבה עוד יותר", אמרו היום העובדים.

בנוסף, בשבוע שעבר, בירושלים, כמו גם בתל אביב, הוצבו אנשי ביטחון חמושים אל מול העיתונאים במערכתם שלהם.

"בטנם של עיתונאי הרדיו מלאה לאור העובדה שהנהלת רשות השידור בחרה להמשיך ולהדיר את עיתונאי הרדיו ב'קול ישראל' מתוכנית הרדיו "הכל דיבורים". הדרה הנמשכת מזה שנה וחצי, למורת רוחם המקצועית", הוסיפו העובדים. "עיתונאי הרדיו חשים שהם למרמס על ידי הרשות בשל חולשת הנהלת הרדיו שאינה מצליחה למנוע את בזיזת נכסיו העיתונאיים של הרדיו ועיתונאיו, חרף הצטיינותם המקצועית ואהדתם בציבור המאזינים כמגישי שידור ציבורי כהלכתו".

בשבוע שעבר הוכרז סכסוך עבודה בין אגודת העיתונאים בירושלים, אשר מאגדת את עיתונאי הרדיו בירושלים ובתל אביב לבין רשות השידור. הסכסוך הוכרז בשל ההתעלמות מוחלטת של ההנהלה מהארגון היציג של העיתונאים ונציגי הוועדים, ואי קיום הידברות הכרחית ביחסי עבודה קיבוציים;

שימוש פסול באנשי בטחון חמושים על מנת למנוע התארגנות לגיטימית; המשך העסקת עובדים מן החוץ בתפקידי הגשה בקול ישראל, ופגיעה באופק הקידום, מעמדם ושכרם של העיתונאים עובדי קול ישראל.