'יד לאחים' מתגברים פעילות במגזר הרוסי

לאור פעילות מסיונרית בריכוזי האוכלוסייה הרוסית הוחלט להוציא לאור עיתון בשם 'מחפשים' להצלת יהודים תועים.

עדו בן פורת , כ"ה בחשון תשע"ד

ארגון 'יד לאחים' מתגבר את פעילותו בקרב דוברי הרוסית בישראל.

לאור פעילות מסיונרית בריכוזי האוכלוסיה הרוסית הוחלט בי'יד לאחים' להוציא לאור בשפה הרוסית את העיתון 'מחפשים' להצלת יהודים תועים שעלולים להיקלע למיסיון ונציגיו.

צוותים של הארגון מוצבים דרך קבע ליד מוקדי המיסיון ומתריעים בכל הכלים לגיטימיים מפני הסכנה הצפויה. במקביל מפיצים אנשי 'יד לאחים' את העיתון במקומות בעלי פוטנציאל להיחשפות לחומרים מיסיונריים.

בעיתון מופיע, בין היתר, ראיון עם משפחה שומרת תורה ומצוות המתארת את הדרך הארוכה שחוותה תוך כדי היטמעות בכמה כתות מיסיונריות ואת התדהמה שאחזה בהם כשגילו במפגש עם אנשי 'יד לאחים' את התרמית המיסיונרית המסוכנת.

מדור מיוחד ב'מחפשים' מגיש תשובות לשאלות שצצות מפי אלו שנחשפו לחומרים מיסיונריים. התשובות מוגשות מפי טובי המרצים של 'יד לאחים' העוסקים יום יום בהצלת יהודים.

ב'יד לאחים' אמרו השבוע כי "'מחפשים' בשפה הרוסית הוא עיתון ראשון בסדרה. הגיליונות הבאים ימשיכו להופיע בתדירות קבועה, מתוך מגמה ברורה להאיר את עיני התועים ולקיים הלכה למעשה את איסור התורה 'לפני עיוור לא תתן מכשול'".