הרב הראשי דוד לאו
הרב הראשי דוד לאופלאש 90

התחקיר על ההתעללות בעופות במשחטת זוגלובק מגיע לרבנות.

מעוצת הרבנות הראשית לישראל תדון בישיבתה הראשונה ביום שני הקרוב בהתעללות בבעלי חיים בתעשיית העופות, בעקבות התחקיר על ההתעללות במשחטת זוגלובק.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, אמר הערב כי האיסור על צער בעלי חיים הוא איסור תורה חמור, ומי שרואה התעללות בבעלי חיים מחוייב על פי ההלכה להתרות במתעלל ולדווח לרשויות.

"לא ייתכן שייראו מראות קשים שכאלה בתעשיית המזון כאן אצלנו בארץ. התורה מצווה אותנו לגלות חמלה לכל בעל חיים, לצמצם את הסבל ככל הניתן גם ביחס לבעלי חיים שעומדים לפני שחיטה".

ברבנות הבהירו כי לפי החוק, הרבנות רשאית לפקח רק על ענייני כשרות, אולם התמונות הקשות שפורסמו מבהירות כי חלק מההתעללות הקשה עלול לפגוע בעופות בצורה שתפגום בכשרותם.

מאחר שעופות טרפים נמכרים בשוק במחירים נמוכים בהרבה מעופות כשרים, פסילת הכשרות של עופות שעברו התעללות תיצור תמריץ משמעותי אצל בעלי המשחטות לוודא שעובדיהם אינם מתעללים בעופות.

בישיבתה ביום שני תבחן המועצה אפשרויות לשנות את נהלי הכשרות באופן שיאפשר לצמצם דרכם את ההפגיעה בבעלי החיים.