הרב הראשי דוד לאו
הרב הראשי דוד לאופלאש 90

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו זימן (חמישי) ללשכתו את בעלי "זוגלובק" ואת הרבנים האחראים על הכשרות בחברה, בעקבות הפרסומים על התעללות בבעלי חיים במשחטת החברה. 

בראשית הדיון ציין הרב הראשי כי מעבר לנושא הכשרות, הרבנות הראשית דורשת מכל בעלי המפעלים ברחבי הארץ הקפדה יתרה על "צער בעלי חיים" כחלק מנהלי הכשרות המחמירים.   

בעלי החברה, עמי זוגלובק, אמר לרב לאו כי "צוואת הוריי הייתה לדאוג לכך שהמפעל יהיה כשר וכי השחיטה בו תהיה כשרה, מאז הקמת המפעל לא היתה כל טענה כנגדנו בנושא הכשרות, השחיטה וההלכה".  

הרב לאו ביקש מצוות ההלכה והשחיטה לשמוע פירוט מדויק אודות הליך השחיטה במפעל והתהליך שמתנהל במפעל מאז הגעת העופות למקום, ועבר יחד עם נציגיה הבכירים של הרבנות הראשית שנכחו בדיון אחר הדוחות שפורסמו בנושא השחיטה במפעל, ואופן הציות אליהם. 

מנכ"ל המפעל פיני קמרי ציין כי כל בקשה שהייתה לרבנות הראשית, קוימה במלואה, וכי חרף העובדה לפיה המתקן המדובר עומד בכל התקנים המחמירים הן בנושא הווטרינרי והן בהיבט ההלכתי, הוחלט "לחומרא" להפסיק את הפעילות בו, זאת למרות שמפעלים רבים בעולם פועלים באופן זהה.

רב העיר נהריה, הרב ישעיהו מייטליס, המפקח על הכשרות במפעל מסר סקירה נרחבת אודות הליך השחיטה במפעל וציין כי המקום מקפיד על כל הנהלים, עוד מימי חמיו הגדול הרב אהרן קלר זצ"ל אשר שימש למעלה מיובל שנים כרב העיר וליווה את המפעל מיום הקמתו.

בדיון נכחו גם מנכ"ל הרבנות הראשית עודד וינר, ראש אגף הכשרות הרב יעקב סבג ומרכז מחלקת השחיטה ברבנות הראשית לישראל הרב יניב כהן וכן גורמי כשרות נוספים מהרבנות בנהריה ומהרבנות הראשית.

הרב הראשי הבהיר כי הוא סומך את ידיו על צוות הכשרות במפעל ובראשם רב העיר נהריה. הרב עמד על הצורך ההלכתי לפעול בנושא "צער בעלי חיים" לא רק בעת השחיטה הידועה כאופן הקל ביותר עבור העופות, אלא גם בכל השלבים בדרך אל השחיטה.

"אעלה בישיבת מועצת הרבנות הראשית את הנושא על מנת לחדד את הדרישה הזו שלנו כרבנות הראשית, מכל בעלי המפעלים בכל רחבי הארץ, הרבנות לא תאפשר מתן כשרות למפעלים שיזלזלו בנהלי הכשרות".