מי יפקח? שרי הממשלה
מי יפקח? שרי הממשלהצילום: פלאש 90

הוועדה לביקורת המדינה תדון מחר (שלישי) בבקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא כללי אתיקה ופיקוח על ניגוד עניינים של שרים.

כיום, מבקר המדינה הוא האחראי על בדיקת ניגודי העניינים של השרים, והוא המעניק לשרי- הממשלה את ההיתרים בעניין תיקי ההשקעות והצהרות ההון שלהם.

לפני כחודש-וחצי, פורסם כי בכוונת הממשלה למנות ועדה, אשר היא תקבל את סמכויות המבקר בעניין.

מיד עם הפרסום, קרא יו"ר הוועדה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס) לראש הממשלה בנימין נתניהו להשאיר את סמכויות המבקר בעינן.

במכתבו לנתניהו, כתב כהן, כי "הנחת-יסוד לטוהר המידות, היא כי 'אין נותנים לחתול לשמור על השמנת', גם אם חתול זה צדיק וישר מאין כמותו. הביקורת, הבדיקה והמבחן חייבים להיות חיצוניים, שקופים ועומדים לבחינה ציבורית".

כהן ציין במכתבו לראש הממשלה, כי "כשם שחקירת השוטרים הוצאה בעבר מידי המשטרה והועברה למשרד המשפטים, וכשם שבימים אלו ממש הוצאה חקירת השוטרים-הצבאיים מידי המשטרה הצבאית והועברה לאגף-כוח-אדם, וכשם שהוועדה שבראשותי פעלה להקמת גוף מפקח על הפרקליטות  – לא יעלה על הדעת לסגת לאחור מבחינת הנורמות הציבוריות – ולאפשר לממשלה להעניק לעצמה ולחבריה, היתרי פעילות בנושאים כה-רגישים ציבורית וערכית".

בישיבת הוועדה מחר ישתתפו מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, שר המשפטים לשעבר הפרופ' יעקב נאמן, נציגי משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה, תנועת אומ"ץ, התנועה לאיכות השלטון, לשכת המבקרים הפנימיים, נציבות שירות המדינה.