לומדות עברית. אילוסטרציה
לומדות עברית. אילוסטרציהפלאש 90

ערבי דבר עברית? שירות התעסוקה מעמיד לרשות האוכלוסייה דוברת השפה הערבית, קורסים לשיפור כישורי השפה העברית שלהם.

לימוד עברית תעסוקתית נועד לשמש מנוף לעידוד התעסוקה, ולשפור מיומנויות השיחה הקריאה והכתיבה של המשתתפים, כך שיסייע להם בעתיד להשתלב ביתר קלות בעבודה.

מדובר בתכנית המבוצעת בשיתוף פעולה בין שירות התעסוקה הישראלי לרשות לפיתוח כלכלי של מגזר הערבי במשרד ראש הממשלה.

הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה ממנת את הקורסים, דרך שירות התעסוקה והמשתתפים בקורסים אלו המיועדים לזכאי קצבת הבטחת ההכנסה או אבטלה מהביטוח הלאומי.

קורס לימודי השפה העברית תעסוקתית נבנה  בצורה הדרגתית בכל לשכות השירות בהן יש אוכלוסייה דוברת השפה הערבית. במהלך הקורס עוסקים התלמידים בכישורי שיח ובקריאת וכתיבת טקסטים.

הקורס ניתן בשתי רמות – רמה בינונית  בהיקף של 400 שעות. רמה למתקדמים בהיקף של 200 שעות.

בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, אומר כי "אי ידיעתה של העברית מהווה מחסום  בפני דורשי העבודה ומצמצם את האפשרויות העומדות בפני המובטלים להיקלט ולהתקדם בשוק התעסוקה. אחד מתפקידיו של השירות הוא, מחד להפחית ומאידך להעצים את המובטלים בהתמודדות עם חסמים. לימוד עברית  תעסוקתית נועד לתת לכך מענה. שת"פ בין השירות ומשרד רוה"מ נועד לרווחת דורשי העבודה מהמגזר הערבי ולסייע בהשגת היעד שהיציבה הממשלה והוא הגדלת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה".

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים איימן סייף מוסיף, כי "במהלך עבודת השטח מול גורמי התעסוקה השונים הפועלים במגזר הערבי ומול המעסיקים, מצאנו שאחד מחסמי הכניסה העיקריים לשוק העבודה הוא חסם השפה העברית. בשל כך, הוקצו על ידנו תקציבים. אנו מאמינים ששיתופי פעולה מסוג זה בין משרד רוה"מ לשירות התעסוקה הינם קריטיים לצורך שילוב בני מיעוטים במיוחד נשים בשוק העבודה".

"משרד רוה"מ מגלה נכונות וגמישות מחשבתית בנוגע לטיפול בחסמי כניסה לשוק העבודה בקרב בני מיעוטים וכך פעלנו במקרה של שיפור  העברית התעסוקתית בקרב האוכלוסייה הערבית", מדגיש איימן סייף.

כאמור, הקורסים ללימודי השפה העברית נלמדים בלשכות השירות בפריסה ארצית, בלשכות בהן זיהו בשירות כי יש בהם צורך. במחוז שרון והעמקים, המשתרע בין אריאל לבית שאן, נפתחו עד כה שבע כיתות לימוד, מרבית הלומדים בהן הן נשים, כ - 120 במספר.