סיפורי אבו מאזן באו"ם
סיפורי אבו מאזן באו"םרויטרס

השוואה בין דבריו של יו"ר הרש"פ, אבו מאזן, באו"ם לדבריו בטלוויזיה הפלשתינית מגלים שני סיפורי היסטוריה פלשתינית הסותרים שסיפר אבו מאזן על עצמו.

על פי דיווח של מכון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' בנאומו באו"ם סיפר אבו מאזן שכידוע נולד בצפת ושם בילה את ילדותו כי ערביי צפת "נעקרו ונזרקו אל הגלות" בשנת 1948. לעומת זאת בטלוויזיה הפלשתינית אמר אבו מאזן כי ערביי צפת "יצאו" בעצמם משום ש"הפחד השתלט עליהם"

בנאומו באו"ם לפני כחודש ושבוע אמר אבו מאזן: "אני באופן אישי הייתי אחד מקורבנות הנכבה וכמו מאות אלפים מבני עמי, נעקרנו בשנת 1948 מעולמנו היפה, ונזרקנו אל הגלות", ואולם, כאמור, מכון "מבט לתקשורת פלשתינית" תיעד מוקדם יותר השנה, כי עבאס אמר דברים אחרים על יציאת הערבים מצפת ב-1948, דברים הסותרים את דבריו על "עקירה" ו"זריקה לגלות".

בראיון בטלוויזיה הפלשתינית אמר אבו מאזן כי בני משפחתו וערבים אחרים עזבו ביוזמתם את צפת, שהייתה אז עיר מעורבת יהודית ערבית, בגלל פחד מנקמה מצד היהודים על הטבח שביצעו ערבים ביהודי חברון וצפת ב-1929 (הידוע בשם מאורעות תרפ"ט). אבו מאזן אמר בראיון כי היה טבח ביהודי צפת וחברון אשר "התאפיין באלימות רבה במיוחד." עבאס הסביר כי תושבי צפת הערבים פחדו שהיהודים ינקמו, ולכן עזבו את העיר. במלותיו של עבאס: "הפחד השתלט על האנשים וגרם לכך שהם החלו לצאת באופן לא סדיר מן העיר".

ב'מבט' מצטטים באריכות את הראיון בו פרס יו"ר הרש"פ את תיאור עזיבת הערבית את צפת בשנת 1948: "צבא השחרור [הערבי] נסוג מהעיר (צפת, ב-1948), ובכך גרם לאנשים להתחיל לעזוב. אנשי צפת, בדיוק כמו אנשי חברון, פחדו שהיהודים יתנקמו באותו זמן על טבח 1929. טבח 1929 התאפיין בכך שהיה אלים ביותר בצפת ובחברון (הערה: 65 יהודים נרצחו בחברון ועוד 18 נרצחו בצפת בטבח הידוע בשם מאורעות תרפ"ט). משתי ערים אלה, שלושה אנשים הוצאו להורג בעכו (על ידי המשפט הבריטי באשמת "מעשי רצח אכזריים"): עטאא' זיר, [מוחמד] ג'מג'ום ופואד חיג'אזי. חיג'אזי מצפת ושני האחרים מחברון. הפחד הזה השתלט על האנשים (ערביי צפת) וגרם לכך שהם החלו לצאת באופן לא סדיר מן העיר".

התוספות שבסוגריים הן הסבר שהוסף בידי אנשי 'מבט' המדגישים כי "דבריו של עבאס המאשרים כי ערבים עזבו ב-1948 מיוזמתם הינם חשובים. המדיניות הרשמית של הרשות הפלשתינית מכחישה שיש אחריות ערבית להיווצרות בעיית הפליטים הפלשתינים, והיא טוענת שישראל גירשה את כל הערבים שיצאו מהארץ ב-1948. דרישת הרש"פ שישראל תקבל את כל הפליטים יחד עם צאצאיהם, בכל הסדר שלום סופי, היא עדיין אחד המכשולים הגדולים ביותר העומדים בפני השגת הסכם שלום".