ההסתדרות הלאומית
ההסתדרות הלאומיתאתר ההסתדרות

ההסתדרות הלאומית הפכה היום (שלישי) לארגון העובדים היציג באלקטרה מוצרי צריכה לאחר תהליך אינטנסיבי של התארגנות ראשונית שארך יומיים.

עו"ד בטי מצר לוי, סמנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הלאומית שיגרה להנהלת החברה פניה בבקשה להתחיל במשא ומתן לשם קידום והסדרת זכויות העובדים.

"הרינו מבקשים להודיעכם, כי בהתאם לרישומים המצויים בידינו, הסתדרות העובדים הלאומית הינה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי החברה. נבקש לקיים עמכם פגישה לשם תחילת משא ומתן קיבוצי לשם קידום והסדרת זכויות העובדים", נכתב בפניה.

רן נגר, יו"ר וועד הפעולה, אמר כי "אני שמח על כך שעובדי אלקטרה נתנו אמונם בועד הפעולה ובהסתדרות הלאומית. זהו רגע השיא של פעילות שקטה, אינטנסיבית ומאומצת שנמשכה כבר מספר חודשים. אני מאמין שכבר בימים הקרובים הנהלת החברה תשב עימנו לתחילתו של דיאלוג פורה".

מחברת אלקטרה מוצרי צריכה נמסר בתגובה, "קיבלנו את הודעת ההסתדרות הלאומית על היותם הארגון היציג באלקטרה מוצרי צריכה על כל פעילויותיה העסקיות. החברה לא התנגדה ואיננה מתנגדת להתארגנות עובדים ולכן אנו נבדוק את הנתונים ונפעל כמתחייב בחוק לטובת העובדים ולטובת החברה".