השכר הממוצע ממשיך לעלות

בחודש אוגוסט 2013 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,297 ש"ח, המשקף קבת עלייה של 1% במונחים ריאליים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ד' בכסלו תשע"ד

השכר עולה
השכר עולה
צילום: פלאש 90

בחודש אוגוסט 2013 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,297 ש"ח. מספר משרות השכיר עמד על 3.163 מיליון.

נתונים אלו אומתם מפרסמת הלמ"ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים יוני-אוגוסט 2013 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2013.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע גם במונחים ריאליים. בחודשים יוני-אוגוסט 2013 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במונחים ריאליים ב-1.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.6% בחישוב שנתי בחודשים מרס-יוני 2013.

שכר ממוצע לפי ענף כלכלי: