כסף
כסף צילום: פלאש 90

וועדת החינוך של הכנסת דנה היום (שני) בסוגיית תקצוב בתי הספר המוכר שאינו רשמי.

במהלך הדיון חזרו חברי הוועדה לדיון שהתקיים ערב ההצבעה על תקציב המדינה אז התברר כי קיים חוסר בהירות סביב השאלה מהו בסיס 100% התקציב שמקבלים בי"ס רשמיים ממנו גוזרים את האחוז הפחות לביה"ס שאינם רשמיים.

בדיון הסתבר לוועדה כי בבי"ס רשמיים, 100% התקציב כולל דברים רבים כמו: שעות תקן, שעות רוחב, פיצול כיתות, פרופיל מורים ועוד, דבר המגדיל באופן משמעותי את תקציב ביה"ס. ואילו ביה"ס בחינוך המוכר שאינו רשמי מקבלים אחוז פחות מהתקציב הבסיסי בלבד של ביה"ס הרשמי, דבר המביא לכך שבפועל, בי"ס מוכר שאינו רשמי שהיה אמור לקבל 50% מתקציב בי"ס דומה רשמי, מקבל רק כ- 30% בלבד.

בדיון השתתף ח"כ יעקב אשר שקבל על כך כי החינוך החרדי מקבל רק כ- 10% בלבד מהתקציב שהיה אמור לקבל על פי גודלו באוכלוסייה. "זהו דבר בלתי שוויוני", אמר.