כיסויי ראש
כיסויי ראשפלאש 90

שאלה:

שלום וברכה, אנחנו נשואים כבר 5 שנים ואני הולכת ללא כיסוי ראש, וזאת משום שבעלי מתנגד נחרצות לעניין. לאחרונה הדבר ממש מפריע לי והייתי רוצה לדעת מה עלי לעשות בעניין?

תשובה:

ראשית יש לדעת שבמסגרת הנישואין, חלים במשך השנים שינויים הקשורים לכל אחד מבני הזוג, ולשניהם יחד. יש צורך בהכנה נפשית כדי לקבל ולהתמודד עם מצבים חדשים הנוצרים במשך השנים. בשאלתך יש לברר מהו עניינו של כיסוי הראש, מקורו ודרגת חיובו.

כיסוי ראש לאישה נשואה הוא חיוב גמור מהתורה. חכמנו למדו זאת ממה שכתוב אצל אישה סוטה, שאחד מעונשיה הוא שהכהן פורע את ראשה (במדבר ה, יח) והסבירו חז"ל, שהכוונה בפריעת הראש היא להורדת כיסוי שנמצא על ראשה- ומכאן, שכך הוא הסדר הרגיל, ובלשון הגמרא: ".. אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפירוע ראש". (כתובות עב , ב), והיינו כיסוי הראש. אין ספק, כי השיער הוא חלק מאוד מרכזי ודומיננטי ביופיה של האישה, וכיסויו מהווה פגיעה בהופעה החיצונית של האישה. אולם הרווח בשמירת הצניעות הוא גדול מאוד. יש מי שתיאר זאת, ככתר המונח על ראשו של המלך, שמכביד עליו, אולם המלך לא יוותר על הופעתו. כך גם כסוי הראש נחשב כ"נזר הצניעות ", ועיקר יופיה של האישה שמור לבעלה.

לפני עשרות שנים, היו באירופה נשים שבגלל השפעת הסביבה, לא הלכו בכיסוי ראש, והדבר נמשך עד היום אצל נשים שומרות מצוות. על כל פנים, בוודאי שאין הדבר מתיר את האיסור, ובדורנו שהמתירנות כל כך גדולה, תוספת צניעות בתוך המשפחה, הוא דבר חיובי ומועיל.

מצד שני ברור ששלום בית הוא דבר חשוב ביותר, ובני הזוג נדרשים לוויתורים הדדיים כדי לקיימו. שינויים ב"חוזה", הנעשים על ידי אחד מבני הזוג, חייבים להיות בהסכמה ובהידברות, לא בפעולות חד צדדיות.

ישנן מספר אפשרויות לפתור את הקונפליקט שלכם: א. ללכת בפאה נוכרית (אע"פ שלא כולם מסכימים לכך). להתחיל בכיסוי חלקי שמוסכם על בעלך. ג. להציע לבעלך שיוכל לבקש משהו שחשוב לו ממך, כדי שירגיש שהוויתור הוא הדדי. בכל מקרה כדאי ללמוד את הנושא, ואולי תלמיד חכם הקרוב אליכם, שיוכל להסביר במילים ברורות את הסוגיא. ובעיקר להמשיך את ההידברות מתוך אהבה ושלום. כל טוב ובהצלחה.

הרב שמואל שפירא, רב הישוב כוכב יאיר. מתוך העלון "על פסיכולוגיה ויהדות" בהוצאת מכון שילה