F-16
F-16 Flash 90

כתב אישום הוגש היום (רביעי) לבית הדין הצבאי ביפו נגד חייל המשרת בבסיס רמת דוד של חיל האוויר בגין חבלה מכוונת שביצע במטוסי קרב מסוג F-16.

על פי כתב האישום, החייל נשלח במסגרת תפקידו לבצע בדיקת תקינות למטוסי F-16. במהלך ביצוע הבדיקה באחד המטוסים, נפל מידו מוט המשמש לטיפול מכני בחלק מסוים של המטוס שבו מותקנת מערכת הגלגלים של המטוס והמערכת השולטת על הורדתם והעלאתם. כתוצאה מנפילת המוט, עוקם מפסק "נעילה מטה" המצוי בחלק האמור של המטוס ("מפסק נעילה").

החייל ניסה ליישר את מפסק הנעילה מטה במטוס אחר שבדק - ולאחר שראה שאין באפשרותו לעשות כן, תלש אותו ממקומו. החייל הנאשם לא דיווח על המקרה למפקדיו, למרות שסבר שהוא גורם נזק לחלק חשוב במטוס, שאף עלול היה להביא להתרסקותו. החייל הואשם בנוסף בחריגה מסמכות עד כדי סיכון ביטחון המדינה. 

בשל החבלות שגרם, בוטלו באותו יום כל טיסות האימונים בכנף 1 וגם אימון משמעותי שתוכנן לאנשי מילואים. כלל מטוסי ה-F-16 בבסיס עברו בדיקה טכנית על ידי אנשי קבע בכירים, זאת על מנת לוודא כי לא ניזוקו אף הם.

שני המטוסים שניזוקו קורקעו לצורך תיקון הנזק שגרם החייל ולא היו חלק מהסד"כ המבצעי של חיל האוויר במשך זמן התיקון. הנזקים שגרם החייל נאמדים בעשרות אלפי דולרים.