האם תרומות החברות למשק מצדיקות את הטבות המס?

שר האוצר מינה צוות לבדיקת הטבות המס על פי החוק לעידוד השקעות הון. בראש הצוות תעמוד מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י' בכסלו תשע"ד

האם תרומות החברות למשק מצדיקות את הטבות המס?-ערוץ 7
יאיר לפיד
חזקי עזרא

שר האוצר, יאיר לפיד, מינה צוות לבדיקת הטבות המס על פי החוק לעידוד השקעות הון.

הצוות מונה במטרה לבדוק האם מתקיים איזון בין היקף ההטבות הניתנות לחברות על פי החוק, לבין תרומתן למשק הישראלי במישורים השונים. מטרה נוספת היא יצירת מנגנוני מעקב ובקרה אחר יעילות החוק לאורך שנים, תוך שימת לב למידת האטרקטיביות שהחוק מייצר ביחס לתחרותיות הבינלאומית.

הצוות יבחן את מסלולי התמיכה המסורתיים, מינונם והתאמתם לכלכלה הגלובלית ואת המטרות שלשמן נועד חוק העידוד והשגתן בפועל. כמו כן, יבחן הצוות את הקריטריונים ומסלולי ההטבות להשגת מטרות החוק, את היקף ההטבות הניתנות על פיו, המנגנונים להגבלתן במקרים המתאימים, ואת הקריטריונים למדידת יעילות ההטבות ותרומתן למשק הישראלי.

בנוסף, הצוות יקבע מנגנוני מעקב ובקרה אחר יישום החוק לאורך שנים.

בראש הצוות תעמוד מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן וחברי הצוות הם: מנכ"ל משרד ראש הממשלה - הראל לוקר, מנכ"ל משרד הכלכלה - עמית לנג, מנהל רשות המיסים - משה אשר, ראש אגף כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר - מיכאל שראל, הממונה על התקציבים במשרד האוצר - אמיר לוי ומנהל מרכז השקעות במשרד הכלכלה - נחום איצקוביץ'.

החוק לעידוד השקעות הון, הינו אחד הכלים המרכזיים לעידוד השקעות במשק הישראלי בתחום התעשייה והטכנולוגיה. לאורך השנים נעשו בחוק מספר תיקונים שהגדירו את מטרות החוק וקבעו את מסלולי ההטבות והתנאים לקבלתן. מנתוני הביצוע לאורך השנים התברר כי רוב הטבות המס הוענקו למספר מצומצם של חברות גדולות, חלקן רב לאומיות. כמו כן, עד היום לא נקבעו קריטריונים לבחינת התועלת למשק הישראלי מהיקף עידוד זה, ולא נקבע מנגנון מעקב ובקרה לאורך שנים לגבי הטבות המס והתועלת למשק. 

שר האוצר, יאיר לפיד, אמר, "נפעל לתקן את חוק עידוד השקעות הון, להתאימו לצרכי המשק ואזרחי ישראל, ולאזנו עם צרכי החברות". 

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, ציינה כי הצוות ימצא את הדרכים "להבטיח הקצאה נכונה של הטבות המס, וליצור תנאים לכך שמדינת ישראל תמשיך להיות אטרקטיבית להשקעות הון של חברות בין לאומיות גדולות".