וינשטיין: תוצאות הבחירות בבית שמש יפורסמו

בתשובתו לאלי כהן, כתב ווינשטיין, כי "נראה כי בענייננו, הקדים המשיב את המאוחר, ביקש להשיג על תוצאות הבחירות לפני פרסומן".

חיים לב - ערוץ 7 , י"א בכסלו תשע"ד

וינשטיין: תוצאות הבחירות בבית שמש יפורסמו-ערוץ 7
זיופים? הבחירות בבית שמש
חזקי עזרא

היועץ המשפטי לממשלה דחה את בקשתו של אלי כהן, המועמד המפסיד בבחירות לראשות עיריית בית שמש, לעצור את פרסום תוצאות הבחירות לעירייה ואת ההכרזה על בחירתו של משה אבוטבול.

כהן ביקש בראשית השבוע מהיועמ"ש להורות למנהל הבחירות לעכב את הפרסום, זאת בעקבות חקירת המשטרה המתנהלת בנושא בחשד לזיופי בחירות נרחבים.

היועץ המשפטי לממשלה מיהר להידרש לבקשה, ובמכתב מנומק שכתב בשמו עוזרו הבכיר, עו"ד אורן פונו, נאמר כי "למנהל הבחירות לא נתון כל שיקול דעת באשר לפרסום התוצאות ובהמשך לכך אף אין בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להורות למנהל הבחירות בבית שמש שלא לפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות בעיר כפי שביקשתם".

"ככל שברצונכם להשיג על תוצאות הבחירות, הרי שמקומן של טענות אלה להתברר במסגרת ערעור בחירות, לפי סעיף 72 לחוק הבחירות", הוסיף וכתב פונו.

בתשובתו ציין היועץ המשפטי מקרה דומה שנדון במסגרת ערעור על תוצאות בחירות שנערכו בעיר נצרת, אז שלל השופט פוגלמן נסיון לעכב את פרסומן של תוצאות הבחירות, "המקום המתאים להעלאת טענות המשיב הוא, כאמור, במסגרת ערעור בחירות במתווה הקבוע בסעיף 72 (א) לחוק הבחירות".

פונו ציין את לשון החוק, לפיה ערעור בחירות "יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות", ולאור זאת הוסיף, כי "האפשרות להגיש ערעור כאמור קיימת רק לאחר פרסום תוצאות הבחירות. נראה כי בענייננו, הקדים המשיב  את המאוחר, ביקש להשיג על תוצאות הבחירות לפני פרסומן – ובתוך כך ביקש לעכב את עצם הפרסום. אין מדובר אלא בנסיון לעקוף את המתווה הסטטוטורי לענין ערעור בחירות".

לאור הדברים חתם עו"ד פונו את מכתב תשובתו בציינו כי "נוכח כל האמור לעיל ומבלי לחוות כמובן דעה לגופם של דברים, אין בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להיענות לבקשתכם", והוא אף מציין כי "בהתאם למה שנמסר לנו ממשרד הפנים הפרוטוקול הנזכר בסעיף 66 נחתם ומועבר לפרסום".