מנכ''ל אפריקה תעשיות, אבי מוטולה
מנכ''ל אפריקה תעשיות, אבי מוטולה אילן בסור

אפריקה תעשיות (מקבוצת אפריקה ישראל) ממשיכה להציג מגמה של שיפור בתוצאות הכספיות, זאת במסגרת הצגת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2013.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2013  זינק לכ- 25 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 5 מיליון ש"ח  לעומת הפסד של כ- 8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 129 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-25.4% בהשוואה לכ- 22.2% ברבעון המקביל אשתקד.

קבוצת נגב המשיכה להציג גם ברבעון השלישי של 2013 צמיחה: גידול של כ- 19% במחזור ההכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח ברבעון נובעת בעיקרה מגידול הוצאות המכירה הקשורות להמשך יישום התכנית האסטרטגית, שבבסיסה הרחבת הפעילות השיווקית, הקמעונאית הקיימת תוך כניסה לתחומי פעילות קווי מוצרים חדשים והרחבת הפעילות התעשייתית.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכ- 52 מיליון ש"ח ובכ- 75 מיליון ש"ח מתחילת השנה.

במהלך הרבעון התקשרה החברה בהסכם הלוואה פרטית  בסך של 160 מיליון ש"ח, הכולל את האפשרות להגדלת היקף האשראי ב- 40 מיליון ש"ח נוספים.

אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות, ציין עם הצגת הדו"חות, כי "אפריקה ישראל תעשיות מציגה המשך שיפור בתוצאות כתוצאה מהתמקדות בשיפור תהליכים, יישום מהלכי התייעלות והטמעת הרכישות אותן ביצעה בשנים האחרונות במגזרים השונים. במגזר הקרמיקה ממשיכה החברה לצמוח ולבסס את מעמדה כשחקן הדומיננטי והמוביל בתחום בישראל לצד יציאתה לשווקי העולם. השלמת המפעל החדש של נגב בירוחם נכנסת לישורת האחרונה".

לדבריו, "המפעל החדש בנוסף, לתרומתו הגדולה לתעסוקה בעיר ירוחם, יסייע לחברה לספק את הביקוש ההולך וגדל למוצריה, יתרום לצמיחה מואצת בשווקי הייצוא ויבסס את מעמדה של נגב כאחת החברות המתקדמות בתחום ייצור האריחים בעולם. במגזר הפלדה לצד הטמעת ההשקעות שבוצעו בתחום הברזל לבניין ממשיכה החברה ביישום תהליכי התייעלות רחבים שיתרמו לגידול בשיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים".