בידוק מיוחד. נצרך?
בידוק מיוחד. נצרך?פלאש 90

 בבג"ץ מתקיים היום (רביעי) דיון מיוחד בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד הבידוק המיוחד שלטענת העותרים עוברים נוסעים ערבים בנתב"ג.

הדיון יתקיים בפני נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס, המשנה לנשיא השופט נאור והשופטת עדנה ארבל.  

בעתירה שהוגשה ב- 2007 דרשה האגודה לזכויות האזרח לבטל את קריטריון הלאום הערבי בתהליך קביעת חומרתה של הבדיקה הביטחונית, לה נדרשים נוסעים בנתב"ג ובשדות התעופה הפנים-ארציים.

העתירה ביקשה להחיל קריטריונים אחידים ושוויוניים בבידוק הביטחוני. באגודה טוענים כי "בג"ץ אמנם הוציא צו על תנאי והורה למדינה לנמק מדוע לא תבוטל האפליה האתנית, אולם מנקודה זו ואילך, התמשכה העתירה, כאשר המדינה מאשרת את העובדה שהיקף הבידוק והמעקב הביטחוני אחר אזרחים בנתב"ג נעשה על פי הערכות סיכון המושפעות בין השאר מהשתייכות אתנית".

עוד מלינים אנשי האגודה על כך ש"מדיון לדיון מעדכנת המדינה על שינויים עתידיים בבידוק המזוודות, שתכליתם "להקל על תחושת האפליה". חרף ההבטחות, השינוי המיוחל טרם הגיע: במרץ 2008  מסרה המדינה כי בשנת 2010 תיכנס לשימוש מערכת הבידוק המזוודות החדשה בנתב"ג, שתפקידה "להגביר את תחושת השוויון"; בספטמבר 2009 נמסר כי מועד היישום יהיה 2012 ואילו בשנת 2012 נמסר כי מועד היישום נדחה ל- 2013. לקראת הדיון הנוכחי מסרה המדינה כי מועד היישום נדחה למרץ 2014. כל אותה העת ביקשה המדינה שבית המשפט לא יכריע בטענות העקרוניות נגד שיטת הבידוק, שמבוססת כאמור על הבחנה בין קבוצות שונות מקרב אזרחי המדינה, כאשר הלאום הערבי משמש כשיקול להחמרת הבדיקה", דברי נציגי האגודה.

עו"ד עאוני בנא, מנהל המחלקה לזכויות המיעוט הערבי, המייצג את האגודה לזכויות האזרח בעתירה אומר כי "כל אמצעי בידוק שיצמצם את ההשפלה של אזרחים ערבים בנתב"ג ישפר את המצב, אולם השאלה המהותית כאן היא, האם מדינה דמוקרטית שמתיימרת להיות שוויונית כלפי כל אזרחיה, יכולה להנהיג שיטת בידוק שבגלוי מבחינה בין אזרחים לפי שיוכם הלאומי. גם אמצעי הבידוק החדשים אינם משנים את מדיניות התיוג שמסתמכת על קריטריון הלאום הערבי".