דיון דחוף בנוהל הפוגע בעמותות

שר האוצר סירב לבקשת יו"ר ועדת הכספים לעכב ישום נוהל הפוגע בעמותות. בתגובה מכנס סלומינסקי דיון דחוף בוועדה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"א בכסלו תשע"ד

דיון דחוף בנוהל הפוגע בעמותות-ערוץ 7
ניסן סלומינסקי
פלאש 90

ח"כ ניסן סלומינסקי יו"ר ועדת הכספים (הבית היהודי) החליט לקיים דיון דחוף ביום רביעי הקרוב בעקבות הבהרת שר האוצר כי אין בכוונתו להקפיא את הנוהל למרות פנייתו של ח"כ סלומינסקי.

הנוהל עצמו מהווה הרעה משמעותית בנהלי העמותות במגזר השלישי אשר נתמכות על ידי המדינה וביניהם: ישיבות, מדרשות, עמותות חסד וצדקה ועוד.

נציין, כי סעיף אחד מהנוהל, הקובע כי כל תמיכה בעמותה תותנה בחתימת מנהליה ומורשי החתימה בה על התחייבות כספית אישית לכספים שנמסרו, מוקפא לעת עתה, אולם כל יתר סעיפי הנוהל צפויים להיכנס לתוקף מיידי.

העמותות במגזר השלישי מנהלות זה זמן רב מאבק בניסיון לפתור את המשבר אך עד כה ללא הועיל.

בעקבות פנייתם פנה ח"כ סלומינסקי, יו"ר ועדת הכספים, לשר האוצר בבקשה להקפיא את הנוהל, אך השר הבהיר במכתבו לח"כ סלומינסקי שבכוונתו לדחות את יישומו של סעיף אחד מהנוהל בלבד, וזאת עד ה- 1.4.2014.

בעקבות כך החליט יו"ר הוועדה לזמן את נציגי האוצר, והמגזר השלישי לדיון דחוף ביום רביעי הקרוב  27.11.13 בשעה 09:00 ביישום הנוהל והחלתו.