ארגון "דאעש" (המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה), המזוהה עם אל-קאעידה, ממשיך לבסס את השפעתו בסוריה.

הביסוס נעשה באמצעות הקמת בתי דין אסלאמיים המיישמים את החוק האסלאמי הלכה למעשה בכל הנושאים העומדים על הפרק, כולל בעבירות שדינן מיתה כגון פריצות והשמעת קללות נגד האסלאם.

סרטון וידאו תעמולתי שהפיץ ארגון "דאעש" מציג את בית הדין האסלאמי שהוקם בכפר אל-דאנה במחוז אידליב בצפון סוריה. אחד השופטים מספר, כי בעקבות אכיפת החוק האסלאמי ירד משמעותית היקף הפשיעה וגם התופעה של השמעת נאצות כלפי האסלאם והביטחון האישי חזר לתושבים.

אחד מתושבי העיר חומס שהגיע לבית המשפט סיפר, כי הוא הגיש תלונה נגד בית ספר שבו מצא מקלט לאחר שנאלץ לעקור מביתו, ומצא סעד בהחלטת בית המשפט שפסק נגד הנהלת בית הספר שרצתה לפנותו (וכנראה גם משפחות אחרות) כדי לאפשר את קיום הלימודים במקום.

הפניה לבית המשפט אינה מחייבת תשלום כלשהו, ובשלב הראשון נעשה מאמץ להגיע לגישור בין שני הצדדים, ורק אם כשלו המאמצים מועבר התיק להכרעת בית המשפט האסלאמי. שופט בבית המשפט התגאה, כי בתקופת שלטון אסד בכפר תיקים היו נידונים במשך שנים ואילו עתה הדיון המשפטי נמשך לכל היותר חודש אחד.

אחד התושבים שהתראיין לסרטון ציין, כי הציבור רוצה ביישום חוק אללה בלבד ולא חוקים שנכתבו בידי אדם או שהובאו ע"י המערב.