מסוף אלנבי
מסוף אלנבי רש"ת

וועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל אישרה את הצעת השר לשיתוף פעולה אזורי, סילבן שלום, להקמת אזור תעשייה ותעסוקה משותף לישראל ולממלכת ירדן בהשקעה ראשונית כוללת של כ- 120 מיליון שקלים ועוד השקעה צפויה של כ-60 מיליון שקלים בשנים הקרובות.

הפארק יורכב מאזור תעסוקה בישראל ואזור תעשייה ותעסוקה בירדן, עם גשר אשר יחבר בין שני האזורים למרחב כלכלי אחוד. בחלקו הישראלי של הפארק יחול החוק הישראלי. הכניסה לאזור תותר רק למורשים קבועים ומבקרים מורשים ללא ויזה. התנועה בין שני חלקי הפארק תהא חופשית אך לא יתאפשר מעבר אנשים מישראל לירדן ולהפך. יציאה של טובין משטח הפארק לישראל, תתאפשר רק במידה ועברו עיבוד מספק בתחומי הפארק.

הקמת הגשר על נהר הירדן תבוצע במימון ממשלת ישראל והקמת התשתיות והפיתוח בצד הישראלי תבוצע במימון זכיין שייבחר במכרז. התפעול השוטף יהא באחריות ובמימון של הזכיין. פרסום מכרז מקרקעין ובחירת הזכיין יהיה באחריות רשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

תוקם מנהלת ממשלתית לאזור התעסוקה, אשר תיקרא מנהלת שער הירדן. הרכב המנהלת יהיה בריכוז המשרד לשיתוף פעולה אזורי ובהשתתפות משרד הכלכלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, רשות המיסים, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית עמק המעיינות ומשטרת ישראל. המנהלת תעסוק בריכוז, בפיקוח ובתיאום הרגולציה הממשלתית, באישור כניסת עסקים חדשים בהתאם להוראות התב"ע, הדין ומשרד הכלכלה, בתאום צרכי הביטחון מול משרד הביטחון בתאום שוטף עם הצד הירדני לשמירת מעטפת הביטחון, המכס, איכות הסביבה ומניעת פגיעה במשק הישראלי, בפיקוח על הקמת והפעלת הפארק בהתאם להחלטת הממשלה שתאושר, על פי התנאים אשר יפורטו במרכז.

השר לשיתוף פעולה אזורי, סילבן שלום, "פארק התעשייה והתעסוקה שער הירדן, המשותף לשתי המדינות מהווה פריצת דרך של ממש. המדובר בפרויקט משמעותי ראשון עם ממלכת ירדן מאז הסכם השלום, אשר יתרום לחיזוק היחסים בין שתי המדינות ולהגברת הצמיחה הכלכלית באזור על ידי הקמת מפעלים חדשים, מיזמים משותפים ויצירת מקומות תעסוקה. אנו נמשיך ליזום ולקדם פרויקטים מעין אלו המהווים ביטוי לפירות השלום ונותנים תקווה לעתיד של שגשוג לעמי האזור בשיתוף פעולה".