Yair Lapid and Shai Piron
Yair Lapid and Shai Piron Flash90
שר האוצר, יאיר לפיד, התייחס הבוקר (שישי) לתוכנית לקיצור החופש הגדול, כפי שהציג אותה אתמול יחד עם שר החינוך הרב שי פירון.

"התכנית מתוקצבת, היא נעשית בשיתוף המורים", סיפר לפיד בראיון בתוכנית הבוקר של ערוץ 2. "כולם יהיו בעסק, בגלל זה הודענו על זה כל כך הרבה זמן מראש. תנועות הנוער יהיו, עובדי הוראה יהיו. יהיו חריקות, כל דבר חדש הוא מהפכה. אבל זה לא פיילוט, זה הדבר עצמו", הדגיש.

על פי התוכנית, החל מהקיץ הקרוב כל ילדי כיתות א' וב' ימשיכו לפעול בבתי הספר במתכונת קיץ לשלושה שבועות. "מדובר ב-200 אלף תלמידים בכיתות א'-ב'... נייצר מסגרות של פנאי לילדים, אנו לא רוצים שהם יבלו אותה בריק. רוצים שהם יצרכו תרבות נכונה, אנו פוחדים משיבוש ערכי".

"בסך הכל אנחנו מחזירים את החינוך להיות השפה המרכזית - יש לנו אחריות לכל ילדי ישראל", אמר שר החינוך במסיבת העיתונאים עם שר האוצר. השר הדגיש בדבריו כי הוא מזמין את המורים להצטרף למהלך תמורת שכר נוסף, אולם זכויות החופשה של עובדי ההוראה הקיימות כיום לא תפגענה.

יו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים, גילה קליין, טענה אתמול בשיחה עם ערוץ 7 כי הארכת שנת הלימודים בשלושה שבועות, כמוה כתקיעת מסמר נוסף בארון המתים של מערכת החינוך, כלשונה. "כולנו מכירים היטב את ההתנהלות בשנים האחרונים. כשהתחילו לפני שבע שנים את רפורמת אופק חדש, אמרו לנו גם אז שזו תהיה בחירה, שתהיה תוספת שכר, שיהיו שינוים בפנסיה ושיפור תנאי העבודה, בפועל הפכנו לעבדים ולא מבחירה".

"גם עכשיו הם (ראשי משרד החינוך - ע.ב.) אומרים שבתי הספר שיפעלו בקיץ זו בחירה, אבל אנחנו כבר מכירים את הבחירה באופק חדש. תבדקו את הלחץ הסמוי, את האיומים וההפחדות, סימנו מנהלים שלא הצטרפו לאופק חדש. אין לי בעיה שמערכת החינוך פועלת למען ילדי ישראל אבל לא על גב עובדי ההוראה... תעשו בדיקה כמה עובדי הוראה מבקשים לעזוב, המערכת בקריסה", דברי קליין.