תלמידים בבית ספר דתי
תלמידים בבית ספר דתיפלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד של ח"כ עמרם מצנע (התנועה) וקבוצת ח"כים. ההצעה נדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בראשות יוזם ההצעה, ח"כ מצנע.

חוק השאלת ספרי לימוד קובע כיום כי כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי הלימוד, בתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית. כעת מוצע לקבוע כי כל בית ספר יהיה חייב להפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד, למעט אם גורם מוסמך מטעם משרד החינוך קבע כי בבית ספר מסוים אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית, בין היתר בשל השתתפות מועטה של תלמידים בה.

עוד מוצע לקבוע כי על הורי התלמידים יהיה להודיע רק אם אינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית. מוצע כי התיקון המוצע יוחל בהדרגה במשך שלוש שנים החל משנת הלימודים התשע"ה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "התיקון המוצע נועד להביא לפריסה רחבה יותר של התכנית ולהקל על ההורים הנדרשים לשאת בעלויות של רכישת ספרי לימוד חדשים, ויש בו כדי לתרום לרווחת ילדיהם".

ח"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת הציג את הצעת החוק, "התיקון לחוק השאלת ספרי לימוד מטרתו לחייב את בתי הספר להפעיל את תוכנית השאלת הספרים. למרות שמלאו 10 שנים לאפשרות של בתי הספר להיכנס לפרויקט הזה הרבה מאוד בתי ספר לא השתמשו בחוק הזה מסיבות שונות. השינוי הזה יביא, להערכתנו, לכך שבתוך שלוש שנים כל בתי הספר יכנסו לפרויקט השאלת ספרי לימוד. החוק יקל על ההורים ויקטין את הוצאותיהם מדי שנה".

שר החינוך, שי פירון, תמך בהצעה בקריאה הטרומית ואמר כי הוא "מקווה שבעתיד הספרים יהיו דיגיטליים אבל כרגע הצעת החוק תחסוך אלפי שקלים למשפחה".

26 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה ראשונה ולא היו מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.