האם העיצומים ברכבת יובילו לנסיעות חינם?

ועד עובדי הרכבת פנה להסתדרות בדרישה להפסיק את גביית התשלום מהנוסעים, זאת כחלק מהעיצומים בועד.

אבי חיים , ל' בכסלו תשע"ד

רכבת
רכבת
צילום: פלאש 90

יו"ר ועד עובדי הרכבת, ניקה שמחוביץ, פנה היום ליו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי, כדי לבחון הפסקת גביית כסף מהנוסעים, כחלק מהעיצומים המתגלגלים שנוקטים העובדים ברכבת בשבועיים האחרונים.

"מתוך תחושת אחריות כלפי הנוסעים, ההסתדרות וועד העובדים החליטו כי הצעדים הארגוניים שיינקטו, לא יפגעו בציבור הנוסעים ברכבת".

"סכסוך העבודה הוכרז לא כלאחר יד ורק לאחר שההנהלה הגדישה את הסאה. ההנהלה פוגעת בעבודה המאורגנת ברכבת על ידי שימוש במיקור חוץ, אי קליטת עובדי קבלן ואף פגיעה בבטיחות העובדים והנוסעים. זאת ועוד, התנהלות ההנהלה היא בבחינת אבסורד. רק ביום א' האחרון, החליטה ההנהלה להשבית למשך יומיים וחצי את כל רכבות המטען וזאת לכאורה בתגובה לצעד מידתי שנקט הוועד והוא השבתת 10 רכבות מטען במסלול אחד לשעות קצובות".

בועד ציינו עוד כי "מובן כי המשא ומתן טרם הבשיל ועלינו להמשיך בצעדים ארגוניים ללא פגיעה בנוסעים. לפיכך, אנו מבקשים במסגרת פעילותנו הארגונית שלא לגבות כסף מהנוסעים עבור הנסיעה ברכבת. זהו צעד מתבקש במחאתנו כנגד ההנהלה תוך שמירה על רווחת הנוסעים".

הועד ביקש מאדרי לבחון צעד זה מבחינה משפטית, "על מנת שנוכל להוציא צעד זה אל הפועל כבר בימים הקרובים".