השובב"ים מתחילים - הזמן לעוד שיעורי תורה

ישבתי בשיעור של אחד מגדולי דורנו ושמעתי תשובה מדהימה ואקטואלית שענה לבחור ישיבה בסוף השיעור...

אברהם י. , י"ג בטבת תשע"ד | עודכן: 15:09

חסידים
חסידים
צילום: פלאש 90

בסיעתא דשמיא אנחנו פותחים השבוע בפרשת שמות את ימי ה'שובבי"ם'. כידוע, אלו ראשי תיבות של שש הפרשות הבאות עלינו לטובה: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים.

ישבתי בשיעור תורה של אחד מגדולי דורנו, ושמעתי ממנו תשובה מדהימה ואקטואלית שענה לבחור ישיבה בסוף השיעור. הבחור שאל האם לצום בימי שני וחמישי בימי השובבי"ם, כיוון שראה באחרונים את המעלה בכך לתיקון הברית.

לפני שאתם מהרהרים אם זה רלוונטי לגביכם, ברצוני לעזור. אשתף אתכם במעשה שמביא בעל 'אהבת חיים' בפרשת השבוע:

ארע פעם בהגיעו של הרב הקדוש ר' משה מפשאוורסק למלון אחד, שיחרו רבים לפתחו, ליהנות מברכתו. ביניהם הופיע נגיד אחד שבעזות מצח אמר: "ברצוני לשאול שאלה, אם התשובה של הרב תספק אותי - מוטב, ואם לא, כל האדמו"רים- כת של רמאים!".

הרב הרגיעו, הושיבו, והאזין לשאלתו: "בשבת אחת, לפני מס' שבועות, אחד 'הגדוילים' שבת בעירנו, התקבצו עימו אנשים וחסידים, ועשו רעש כדרכם. בזמן סעודה שלישית החלטתי ללכת לראות בפחזותם של כת המשתגעים עם רבם. מיד כשנכנסתי, אמר הרב ליד כולם: 'הנה נואף בא אל הבית'. ואני יודע בעצמי שלא הייתי נואף מעולם! והאריך בעוד דברי לעג חס וחלילה".

אחרי שר' משה שמע את השאלה, נשא עיניו למרום ופתח בתפילה ותחנון לפני בורא עולם, שיאיר עיניו ויזכהו בתשובה הגונה, שלא תתרחק נפש מישראל חלילה, לבל ידח ממנו נדח.

בתום התחינה, פתח את הגמרא שהייתה מונחת לפניו, ומולו מאמר הנזכר על הפסוק "טוב מראה עיניים...". שמח ר' משה, הראה לנגיד את הגמרא, ואמר: "בשבת, שוטטת לך להנאתך ברחובות וחשבת שלהזין עיניך בראיית נשים ברחובות הקריה, אין זה ניאוף כלל, אלא רק מעשה חלילה, נחשב לניאוף!

אבל הרבי הקדוש שישב בסעודה שלישית, ראה מיד בכניסתך קליפת ניאוף שמלווה אותך, כתוצאה מכל ההסתכלויות הנ"ל. (עד כאן מהספר הנ"ל).

(צילום: אברהם י.)

כל אחד יודע בנפשו מה היא מידת שמירת העיניים שלו, לכן התשובה ששמעתי מפי החכם רלוונטית לכולנו.

ובכן, הרב אמר חד משמעית, בדורנו אין צורך לצום בשובבי"ם, הגוף חלש ותפיק יותר תועלת בלימוד תורה, מה שכן הייתי ממליץ לעשות תענית דיבור לכמה שעות, שגם היא מעלה ענקית ואינה מחלישה את הגוף. בנוסף ניתן לעשות תענית במהלך הסעודה בכך שנמנעים מלאכול את החלק האחרון והחביב ביותר בסעודה, ההתגברות על התאווה בשיא החשק של האכילה, גדולה כתענית ממש.

תשובה מדהימה שמוכיחה שאין לנו אלא שופט שבימינו, ובכל דור ההלכה מותאמת אליו על פי גדולי הדור.

יגדיל תורה ויאדיר:
שיעורי תורה - יומיים ושבועיים על פרשת השבוע, השקפה, מוסר ועוד...
אתר סרטונים של גדולי ישראל
לימוד יומי בתורת חב"ד (אנגלית)
לימוד יומי בתורת חב"ד (עברית)