וועדת שרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון הקרוב בהצעת חוק של ח"כ מאיר פרוש במסגרתה יינתן ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במגזר הציבורי, מה שיעודד את הציבור החרדי לצאת ללמוד לימודים גבוהים ולצאת לשוק העבודה.

לדברי פרוש, כמו אוכלוסיות אחרות שלהן נקבעה חובת ייצוג הולם, גם האוכלוסייה החרדית סובלת מאפליה ומקושי מובנה בהשתלבות בשוק העבודה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט. דוגמה לכך היא עשרות צעירים מהמגזר החרדי אשר סיימו בשנים האחרונות לימודי משפטים, הנתקלים בקשיים שנדמה כי אינם ענייניים בקבלה להתמחות במסגרת הפרקליטות, על אף עמידתם בתנאי הסף.

הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים ולתת העדפה למינויים מקרב בני האוכלוסייה החרדית במסגרת השירות הציבורי. תיקון החוקים הללו צפוי להקל על בני האוכלוסייה החרדית המעוניינים בכך להשתלב במעגל העבודה ולפרנס את משפחתם.

קצת רקע: בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי יינתן ביטוי הולם  לייצוגם של בני שני המינים ושל האוכלוסייה הערבית בהרכב הדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וסעיף 50א קובע חובת ייצוג הולם למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית בקרב עובדי החברות הממשלתיות, בכל המשרות והדירוגים.

בחוק שירות המדינה נקבע כי יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, ושל בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה.

בפקודת העיריות נקבע חובת ייצוג הולם בקרב עובדי העירייה, בכל המשרות והדירוגים, למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה ולבני העדה הדרוזית; סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות מחיל הוראה זו גם ביחס לעובדי המועצות המקומיות. אין בחוקים האמורים התייחסות לאוכלוסייה החרדית, שהיא אוכלוסייה מקופחת, אשר אינה מקבלת ביטוי הולם במינויים במגזר הציבורי. הצעת חוק זו באה להשלים חסר זה ולקבוע בחוקים  חובת ייצוג הולם גם לבני האוכלוסייה החרדית.

בדומה לאוכלוסיות אחרות שלהן נקבעה חובת ייצוג הולם, גם האוכלוסייה החרדית סובלת מהפליה ומקושי מובנה בהשתלבות בשוק העבודה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט. דוגמה לכך היא עשרות צעירים מהמגזר החרדי אשר סיימו בשנים האחרונות לימודי משפטים, הנתקלים בקשיים שנדמה כי אינם ענייניים בקבלה להתמחות במסגרת הפרקליטות, על אף עמידתם בתנאי הסף.

הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים ולתת העדפה למינויים מקרב בני האוכלוסייה החרדית במסגרת השירות הציבורי. תיקון החוקים הללו צפוי להקל על בני האוכלוסייה החרדית המעוניינים בכך להשתלב במעגל העבודה ולפרנס את משפחתם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת מאיר פרוש ונסים זאב ועל ידי חבר הכנסת מאיר פרוש.