"צדיקים למופת"
"צדיקים למופת" עטיפת הספר

צדיקים למופת, עורך: הרב מנחם ברוד, הוצאת צעירי אגודת חב"ד, 318 עמ', כריכה קשה

רבי נחמן מברסלב אומר שסיפורי צדיקים הם דבר גדול מאוד, כי על יד הרושם שעשה אותו צדיק בעת המעשה מתעורר ומתלהב הלב מאוד להשם יתברך בחשק נמרץ מאוד.

מובא בחז"ל כי "מעשה רב עדיף", כלומר כאשר יש לנו סתירה בין מאמר של רב כלשהו לבין מעשה שלו בפועל, אנו פוסקים לפי המעשה. זהו בעצם כוחם של סיפורי צדיקים, שנחקקים בנפש אפילו יותר מדברי תורתם.

הספר 'צדיקים למופת' מכנס בתוכו 63 סיפורים של צדיקים שונים ומשתדל לגוון ולהכיל צדיקים ממערב וממזרח, חסידים וגם ליטאים, עם ייצוג מלא לשבעת אדמו"רי חב"ד.

הסיפורים הללו לוקטו מבין יותר מאלף סיפורים שהופיעו במשך למעלה מעשרים וחמש שנים בעלון 'שיחת השבוע', והוכנסו לכלי נאה בבחינת יין ישן בכלי חדש. עבודת קודש מרכזית בדורנו היא לעשות כלים נאים לתכנים העתיקים. בניגוד לאותיות הקטנות יחסית שיש בעלון ולשטח המוגבל למדור, בספר יש למילים ולמשפטים יותר אוויר מבחינה גרפית. בתחילת כל סיפור מופיעה תמונת הווי קדומה כדי להיכנס לאווירה, ובסוף הסיפור ביוגרפיה קצרה על הצדיק שעליו מסופר ותמונה שלו, ולעיתים צילום ציונו או שער ספרו. כך הקורא זוכה לטעימה סיפורית מוחשית מכל צדיק.

למילה מופת יש משמעות של נס שמימי ושל התנהגות הראויה לחיקוי. יש סיפורי צדיקים שמדגישים את כוחו העל-טבעי של הצדיק, את רוח קודשו, ויש כאלה שמדגישים את התנהגותו המופתית ואת מידותיו הנעלות. בסיפורי מופתים מהסוג השמימי עיקר המסר הוא חיזוק האמונה בצדיקים, ואילו הסיפורים מהסוג הארצי מתווים דרך חיים לקורא. בסיפורים רבים בספר מובא כוחו של הצדיק לפעול ישועות, אבל תמיד הדבר מצורף למידה טובה נעלית, וטובים השניים מן האחד.

כך הוא הסיפור 'רגעים אחרונים' המספר על גסיסתו של רבי צבי אלימלך מדינוב. באותם רגעים הצטופפו קרוביו ורבים נוספים שרצו להיפרד מהצדיק. ואז לתדהמת כולם ביקש רבי צבי אלימלך מבנו רבי דוד שיקרא לר' שמואל, סוחר צמר שנהג תמיד לשאול בעצתו. "מה רצונך?", שאל הצדיק. "הצמר שקניתי, מה יהיה עליו?", שאל הסוחר. "אל דאגה, שמואל", ענה הרב הגוסס, "המתן עד סוף הקיץ ואז תמכרנו במחיר טוב..."

לאחר מכן הסתלק הרבי לגנזי מרומים. בתום ימי האבל שאלו כולם בתמיהה את בנו, רבי דוד, לפשר דאגתו של אביו זצ"ל ברגעיו האחרונים לאותו סוחר צמר וכיצד בכלל ידע על בואו. וכך ענה: "לא הכרתם היטב את אבא. לא סודות ולא רזין כאן, אלא אהבת ישראל שאינה ניתנת לתיאור... ברוח קודשו ידע על דבר בואו לדינוב ולא היה יכול לעזוב את העולם בטרם ישיא עצה לאותו סוחר מתי למכור את הצמר שקנה..."

הספר מומלץ לכל בית יהודי שמחנך לאורם של צדיקים, וגם למחנכים שמעוניינים לתבל את שיעוריהם בסיפורי מופת נאים.