כסף
כסף פלאש90'

בחודש נובמבר נמדד בפעילות התקציבית של הממשלה גירעון בסך של כ- 0.7 מיליארד שקלים, כך עולה מנתונים שמפרסם החשב הכללי באוצר.

בתקופה שמתחילת שנת 2013 ועד לחודש נובמבר הסתכם הגירעון הממשלתי בסך 18.9 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 26.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

בפעילות התקציבית למימון היה בחודש נובמבר גירעון של כ- 0.4 מיליארד שקלים.

הגירעון המצטבר ב- 12 החודשים האחרונים ירד בחודש נובמבר באופן חד והסתכם ב- 31.7 מיליארד שקלים שהם כ- 3.0% מהתוצר.

הוצאות המדינה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש נובמבר ב- 22.6 מיליארד שקלים. מתוכם הוצאות משרדי הממשלה 21.3 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית (ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי) 1.3 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה ב- 219.6 מיליארד שקלים - עלייה של 5.7% בהשוואה להוצאה בתקופה המקבילה אשתקד, זאת לעומת עלייה שנתית מתוכננת של 8.8% בתקציב המאושר לשנת 2013 לעומת הביצוע בכל שנת 2012. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו לעומת אשתקד ב- 7.4% ואילו הוצאות מערכת הביטחון עלו ב- 1.0%.

סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב- 21.1 מיליארד שקלים לעומת 17.4 בנובמבר אשתקד. בחודשים ינואר - נובמבר הסתכמה גביית המסים ב- 219.1 מיליארד שקלים לעומת 200.0 בתקופה המקבילה אשתקד. תקבולי המענק הביטחוני הסתכמו בחודש אוקטובר ב- 0.5 מיליארד.