ניסן סלומינסקי
ניסן סלומינסקיפלאש 90

ועדת הכספים אישרה היום (שני) פה-אחד, הטלת כפל ארנונה על דירות ריקות.

מטרת התקנה עליה הסכימו כל חברי הוועדה, לעודד בעלי דירות ריקות במרכזי הערים, להשמיש את הדירות בין ע"י הוצאתן למכירה ובין ע"י העמדתן להשכרה.

בכך מקווה הוועדה להשיג שתי מטרות: סיוע לפתרון משבר הדיור, שכן מדובר ב- 47 אלף דירות ובנוסף, להקטין את תופעת שכונות הרפאים במרכזי הערים הגדולות.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), אמר כי "ועדת הכספים שמה לה למטרה לסייע לפתרון משבר הדיור, בין השאר ע"י השמשת דירות במרכזי הערים והגדלת היצע הדירות להשכרה".

עפ"י התקנות שאושרו, דירה תחשב דירה ריקה, במידה ולא יעשה בה שימוש במשך 9 חודשים רצופים או במצטבר במשך שנת כספים (לחישוב ארנונה) מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר. התקנות יחולו החל מה- 1 בינואר 2014.