כשגולדה נשבעה אמונים למדינת ישראל

לציון 35 שנים לפטירתה של 'אשת הברזל', פרסם ארכיון המדינה קטעי ארכיון על גולדה מאיר. צפו בהשבעתה לראשת הממשלה.

ישי קרוב , ז' בטבת תשע"ד | עודכן: 08:41

לאחר מותו הפתאומי של לוי אשכול נבחרת גולדה מאיר להחליפו כראש הממשלה. 

היא ביקשה את אמון בית הנבחרים לעמוד בראש ממשלת הליכוד הלאומי ומקבלת את אישור הכנסת ברוב של 90 קולות.

בדבריה המובאים בנאומה הראשון מביאה את עיקרי תוכניתה לתקופת כהונתה: פיתוח הארץ וכושר העמידה במערכות המדיניות כמו גם קליטת עולים וביסוס המשק. 

"מתחייבת כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל", נשבעה מאיר אמונים.