האוצר מציג תחזית אופטימית לשנים הקרובות

יו"ר ועדת הכספים: נתונים מעודדים. ועדת הכספים רתומה למאמץ לחיזוק הכלכלה, במקביל לדאגה לרווחה חברתית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ז' בטבת תשע"ד

תחזית כלכלית אופטימית הוצגה היום (שלישי) בוועדת הכספים ע"י נציגי אוצר בכירים.

בניגוד לפרסומים בשבועות האחרונים, הציג הכלכלן הראשי באוצר, תמונה אופטימית ביחס לשיעורי האבטלה בחודשים האחרונים ואלה הצפויים ב- 2014. מהנתונים שהציג, עולה כי שיעור האבטלה הממוצע החזוי בשנים 2013-2014 יעמוד על 6.2%, שיעור נמוך ביחס לתחושה הציבורית, לפיה המשק הישראלי צפוי למכת אבטלה נרחבת.

עוד עלה בסקירה, כי הייצוא הישראלי צפוי לצמוח ולהשפיע לחיוב על התעסוקה, בין השאר עקב צמיחה צפויה בסחר העולמי. חברי הכנסת דרשו הבהרה על הפער בין התמונה החיובית המוצגת ע"י האוצר לזו שפרסם בנק ישראל אמש. האוצר בתגובה: התחזית שלנו מעודכנת יותר.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) וחברי ועדה נוספים הביעו שביעות רצון נוכח הנתונים, אך הביעו חשש, שמא בעתיד צפויות הפתעות בדומה לגירעון שלא נצפה מראש והוביל למהלכים קשים עם אישור תקציב המדינה ל- 2013 ביולי האחרון, "ועדת הכספים רתומה למאמצים לשמור על משק וכלכלה חזקים ויציבים, תוך דאגה לרווחה חברתית ולכך שהצמיחה תחלחל כלפי מטה ותשפר את רווחת הציבור".

הכלכלן הראשי במשרד האוצר והממונה על הכנסות המדינה, ד"ר מיכאל שראל, הציג תמונה כלכלית חיובית בסקירה על העשור האחרון, כשברובו היתה צמיחה כלכלית חיובית, למעט מספר רבעונים בתחילת העשור, בתקופת מלחמת לבנון השנייה ובעת המשבר העולמי ב-2009.

מבחינת שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה ב- 2013, קיימת יציבות והוא נע בין 63.5% ל- 63.9% ושיעור האבטלה 6.5% בינואר 2013 ובאוקטובר 2013 עמד על 5.9%. שראל הציג תחזית עולמית אופטימית של צמיחה בסחר העולמי מ- 2.9% ב- 2013 ל- 4.9% ב- 2014, 5.4% ב- 2015 ועד ל- 5.9% ב- 2018. "הדבר עשוי להשפיע באופן חיובי על הייצוא הישראלי ועקב כך על התעסוקה והצמיחה" אמר.

ראש אגף התקציבים באוצר, אמיר לוי, הציג אף הוא נתונים אופטימיים: צמיחה ריאלית לתקציב 3.8% לעומת תחזית של 3.6%. עיקרי התחזית המקרו כלכלית: תמ"ג ב- 2013; 2.9% ללא תרומת הגז ו- 3.6% כולל תרומת הגז. תמ"ג ב- 2014; 2.6% ללא תרומת הגז ו- 3.1% כולל תרומת הגז. הצמיחה עפ"י התחזית המעודכנת ל- 2013 תעמוד על 3.6% וב- 2014 על 3.1%. שיעור האבטלה הממוצע ב- 2013 צפוי לעמוד על 6.2% וכן ב- 2014.

"מבחינת הכנסות המדינה", אמר לוי, "קיים פער בין התחזית ל- 2013 שעמדה על 234.2 מיליארד ש"ח ובפועל; 242.2 מיליארד ש"ח (עד נובמבר ותחזית גבייה לדצמבר). הפער נובע מהנחת גבייה של 3.3 מיליארד ש"ח מהרווחים הכלואים בחודש דצמבר, בנוסף, ביצועים טובים בבורסה במחצית השנייה של 2013" והוסיף, כי בצד ההוצאה, הביצוע עמד על כ- 98% מהתקציב, תת ביצוע של כ- 6 מיליארד ₪, בין השאר עקב אישור מאוחר מאוד של תקציב 2013 וחילופי ממשלות ועד ששרים ומנכ"לים לומדים את משרדיהם, השפעות מאקרו שונות, כגון שער ריבית נמוך ושער הדולר התקציבי שהיה גבוה מזה שבפועל ופרויקטים שלא בוצעו במזומן". לוי עדכן בעניין העלות לאוצר המדינה מביטול העלאת מס ההכנסה שהיתה צפויה ל- 1 בינואר 2014: "עלות הביטול של המהלך עומדת על 3.3 מיליארד ש"ח".

בנוסף, ציין כי הצפי הוא שהוצאות הריבית ימשיכו לקטון עקב סביבת הריבית הנמוכה ושער דולר גם הוא נמוך מהמתוכנן, כך שההוצאות במישור הזה יקטנו".