גל טרור. סטרוק
גל טרור. סטרוקפלאש 90

הצעת חוק חדשה מבקשת לבטל את אחד העונשים המפתיעים, ויש שיאמרו המופרזים, המופיעים בספר החוקים הישראלי.

על פי פקודת הסטטיסטיקה, אזרח המסרב למלא שאלון ששיגרה אליו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צפוי לעונש של עד שלושה חודשי מאסר בפועל.

החוק נוסח עוד בימי המנדט הבריטי, והדרישה למאסר נועדה במקור לכונן אקלים משפטי נוקשה בין השלטון הזר לנתינים בישראל.

ח"כ אורית סטרוק (הבית היהודי) הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לביטול העונש החריג, ולהמרתו באמצעי ענישה מתון יותר.

על פי ההצעה, אזרח שיסרב למלא את השאלון ייקנס וייאלץ לשלם לקופת המדינה 500 שקלים. הקנס המידתי אמור לתמרץ את הציבור לשתף פעולה עם הסוקרים הממשלתיים, ולאפשר למי שמבקשים להימנע ממסירת מידע אישי "לפדות" את פרטיותם תמורת 500 השקלים. "כיום קיימות דרכים שונות ומגוונות לקיומה של אינטראקציה חיובית יותר של גופים שלטוניים עם ציבור האזרחים, שאינן כוללות איום במאסר על סירוב למסור מידע אישי שלא במסגרת חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.

החוק החדש מציע להגביל את יכולתה של המדינה לחייב השתתפות בסקרים והוא יתייחס רק לאזרחים שלא נדרשו למלא שאלונים דומים בחמש השנים שקדמו לסקר הנוכחי. בהצעת החוק נכתב כי גובה הקנס יעמוד על 500 שקלים בלבד, משום שמדובר בשיעור קנס "שיש בו על דרך הרוב להביא לשיתוף פעולה אזרחי בדרך של תמרוץ כלכלי ומבלי לנקוט באמצעי אכיפה דרקוניים".