לא עוד "חד הורי" - מעתה, "הורה עצמאי"

הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה משנה את המינוחים הקיימים היום, אך לא משנה את הזכויות המוקנות למשפחות אלו.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ד בטבת תשע"ד

לא עוד "חד הורי" - מעתה, "הורה עצמאי"-ערוץ 7
שינוי מונח. שטרית
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה לתיקון חוק משפחות חד-הוריות של ח"כ מאיר שטרית (התנועה).

ההצעה נדונה בוועדה לקידום מעמד האישה, בראשות ח"כ עליזה לביא (יש עתיד).

הצעת החוק נועדה להחליף את שם החוק ל- "חוק משפחות שבראשן הורה עצמאי" וכן שינוי המונח "הורה יחיד" לפי העניין, במונח "הורה עצמאי".

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "החוק מקנה זכויות והטבות למשקי בית מסוגים שונים שבראשם הורה אחד שהוא אחד מאלה: אלמן, רווק, גרוש או פרוד; ואולם, המונחים האמורים אינם הולמים הורה גרוש או פרוד שבהחזקתו ילד, שהרי במצבים אלה לילד שני הורים מוכרים וידועים ובמקרים רבים שניהם מעורבים בגידולו, בחינוכו ובטיפול בו".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "השימוש במונחים אלה יש בו כדי להשפיע על השיח המשפטי והציבורי כלפי הורותו של אחד ההורים, על פי רוב האב, הן מצד האם והילד, הן מצד הרשויות ומוסדות החינוך, והן מצד החברה בכללותה. החלפה זו לא תשנה את מספר משקי הבית שנהנים כיום מזכויות ומהטבות כמשפחות חד־הוריות, או את מערך הזכויות וההטבות האמורות".

יו"ר הוועדה למעמד האישה, ח"כ לביא, התייחסה להצעתו של ד"ר פרץ סגל ממשרד המשפטים, לכנות את המשפחות "משפחה שבראשה הורה עצמאי", מונח שיכלול גם הורים בנפרד במשפחות בהן יש הורה נוסף וגם הורים יחידים, כאלמנים, אלמנות ורווקות.

"הצעת החוק היא פרי מציאות ישראלית עכשווית משתנה", אמרה לביא, "המחוקק הכיר בקשיים הייחודיים עמן מתמודדות משפחות שבראשן הורה יחיד הנושא לעיתים גם בנטל הפרנסה, גם בחינוך וגידול הילדים וגם כל המטלות של אחזקת בית. במקרים רבים האב אמנם קיים, אבל אינו נוכח, אינו שותף, מאידך, במשפחות פרודות רבות האב ממשיך להיות שותף פעיל והמונח 'חד הוריות' אינו משקף את מצבן. אכן יש צורך בשינוי הטרמינולוגיה ולקראת הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית אני קוראת לאנשי אקדמיה ולארגונים להציע מונחים מתאימים".

ח"כ מאיר שטרית, יוזם החוק אמר בדיון הוועדה כי "הצעת החוק נותנת כבוד גם להורה השני. בראש 88% מהמשפחות המכונות חד הוריות עומדת היום אם. אבל לא בטוח שזה נובע מרצון האב. יש חזקת הגיל הרך ואין כמעט שיקול דעת לבית המשפט".

תמי סלע, היועצת המשפטית של הוועדה הבהירה: "אם המונח 'הורה יחיד' יוחלף ל'הורה עצמאי', זה לא ישנה את ההגדרה הקיימת היום. גם היום מוגשות תביעות על ידי שני ההורים, ובית המשפט מכריע מי יקבל את ההנחות והזכויות. הצעת החוק לא באה לשנות מצב זכויות אלא לשנות שיח. המינוח היום משדר כאילו לילדים אין שני הורים. המונח קצת מעוות. החוק אמור להתייחס למבנה המשפחה. מבין המשפחות החד הוריות 56% הן משפחות גרושות, 15% נשואים בנפרד, 13% אלמנים ואלמנות ו-13% רווקות".

10 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה ראשונה ולא היו מתנגדים או נמנעים. ההצעה תוחזר לוועדה לקידום מעמד האישה, להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.