בוחנים התייעלות כלכלית בקופות החולים

משרדי האוצר והבריאות התייחסו לדו"ח בנק ישראל בעניין מערכת הבריאות הציבורית, "מאפשרים אופק תכנוני וודאות תקציבית לקופות החולים".

ישי קרוב , ט"ו בטבת תשע"ד

משרד האוצר
משרד האוצר
פלאש 90

משרדי האוצר והבריאות התייחסו היום (רביעי) לדו"ח בנק ישראל בעניין מערכת הבריאות הציבורית.

בדו"ח נאמר כי בחמש השנים האחרונות התרחב הפער בין תקציב סל הבריאות לבין העלויות הכרוכות באספקת התרופות והשירותים וכי הציבור עלול להיפגע בהמשך.

האוצר והבריאות מדגישים כי הגרעונות הנוכחיים במערכת נוצרו בראש ובראשונה כתוצאה מעלייה חדה בהוצאות השכר במערכת, שנגרמה, בין היתר, מהרחבת תכניות הביטוחים המשלימים של קופות החולים (השב"נים) והגידול בשיעור המבוטחים בביטוחים הפרטיים ובתי החולים הפרטיים וביתר שאת הפעילות של הגורמים הציבוריים במערכת הפרטית.

"הטיפול במנגנונים אלה ואחרים נבחן בימים אלה במסגרת הוועדה הציבורית לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית - ועדת גרמן'.

עוד הוסיפו כי במהלך הסיכום התקציבי לשנים 2014-2016 למערכת הבריאות, עדכנה הממשלה את מנגנוני התקצוב של קופות החולים, כך שבסיס התקציב יגדל באופן מדורג בלמעלה ממיליארד ש"ח, באמצעות תיקון מדד יוקר הבריאות והמקדם הדמוגרפי, "עדכון מדדים אלו בבסיס התקציב בראיה רב שנתית, נועדו לאפשר אופק תכנוני וודאות תקציבית לקופות החולים. עדכונים אלה מצטרפים לתוספת שנתית של 300 מיליון ש"ח להרחבת סל שירותי בריאות ולהגדלת ההשקעות ברפואה מונעת".

"לצד זאת קבעה הממשלה מנגנון לקביעת מחיר יום אשפוז בכדי למתן עלויות אלו עבור קופות החולים. מערכת הבריאות הישראלית נמצאת בדירוג גבוה על פי המדדים הבינלאומיים ועדיין נותרו מוקדים בהם נדרש לטפל, לרבות כפילויות בין המערכת הקהילתית לבתי החולים ובתוך מערך האשפוז. בתום דיונים תכופים שהתקיימו בשבועות האחרונים בין משרדי האוצר והבריאות על הגדלת תקציב קופות החולים לשנת 2013, הוחלט על תוספת של 420 מיליוני ש"ח. משרדי האוצר והבריאות יחלו באופן מיידי את הדיונים עם קופות החולים על הסכמי הייצוב לשנים 2014 - 2016".