המדד המשולב עלה ב-0.2 אחוזים

לעליית המדד תרמו: העלייה ביבוא מוצרי הצריכה, העלייה ביצוא השירותים והעלייה במדד הייצור התעשייתי ופדיון ענפי המסחר והשירותים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז בטבת תשע"ד

המדד המשולב עלה ב-0.2 אחוזים-ערוץ 7
במדד המשולב עלה. בנק ישראל
Flash 90

המדד המשולב של בנק ישראל לבחינת מצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.2 אחוז, כך נמסר מבנק ישראל.

בבנק מציינים, כי קצב עלייתו של המדד ממשיך להעיד על צמיחתו של המשק בקצב יציב בתקופה האחרונה.

לעליית המדד תרמו במיוחד העלייה ביבוא מוצרי הצריכה, העלייה ביצוא השירותים והעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של ענפי המסחר והשירותים.

העלייה קוזזה במידת מה בעקבות ירידה קלה של יצוא הסחורות – לאחר עלייה ניכרת שלו בספטמבר ובאוקטובר – ובעקבות ירידה בשיעור המשרות הפנויות ובמספר משרות השכיר בחודשים האחרונים.

החודש לא חלו עדכונים של ממש בנתוני המדד לחודשים הקודמים, ואלו נותרו כמעט כפי שהיו בחודש שעבר.