דגים וחלב גבינה
דגים וחלב גבינה Thinkstock

ראש מחלקת בתי מטבחיים ברבנות הראשית לישראל, הרב חגי בר גיורא, מבהיר כי גם לבני עדות המזרח מותר לאכול ג'לטין העשוי מעצמות דגים, יחד עם חלב.

בתשובה באתר ישיבה כתב הרב בר גיורא, "נכון שיש שלא אוכלים מוצרי חלב עם דגים בגלל דברי הבית יוסף בפירושו לטור 'אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה'".

"הטורי זהב והדרכי משה סוברים שבבית יוסף נכתב בטעות דגים בחלב וצריך להיות כתוב דגים בבשר. וכן השפתי כהן סובר שאין איסור לאכול דגים בחלב. לעומתו כף החיים אוסר כי חושש לסכנה כי אין ראיה שבמקום אחד לא ניזוקים אולי אויר של מקום אחר יגרום להיזק".

הרב בר גיורא הדגיש כי גם המחמירים לא לאכול דגים עם חלב יכולים לאכול מוצרי חלב שיש בהם ג'לטין דגים, "משום שחל שינוי מהותי בהרכב החומר בתהליך יצירת הג'לטין לכן גם אוכלים מוצרי חלב עם ג'לטין מעצמות יבשות של בשר".