בנייה בבית שמש
בנייה בבית שמשפלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים. 

הצעת החוק שאושרה סופית, קובעת כי יוארך תוקפו של החוק ב-22 חודשים נוספים, כך שהוא יהיה בתוקף עד אוגוסט 2015.

בנוסף, תורחב תחולתו של החוק, כך שניתן יהיה לאשר במסלול של הווד"לים (ועדות דיור לאומי) גם תכניות בקרקע שעד 60% ממנה הם קרקע פרטית, וכן תכניות של פינוי ובינוי. כמו כן נקבע כי בעלי קרקע פרטיים יוכלו להגיש תכניות לדיור לאומי בקרקע ש- 40% או יותר ממנה אך פחות מ-80% ממנה הם מקרקעי ישראל.

בנוסף, נקבע, כי התכניות הנידונות בווד"ל, יחויבו לכלול דירות קטנות או דיור להשכרה או דיור בהישג יד להשכרה בשיעור מצטבר של 25% לפחות מיחידות הדיור ואילו השיעור בתכניות לפינוי ובינוי, לאור המאפיינים הייחודיים שלהם, יעמוד על 10% מיחידות הדיור החדשות שיתווספו. מהשיעורים האמורים ניתן יהיה לחרוג באישור שר הפנים או מנכ"ל משרד הפנים.

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, אישרה גם חידוש נוסף לפיו, החוק מחייב קביעת לוח זמנים לביצוע מתום אישור התכנית. תכניות ווד"ל רגילות יחויבו להתבצע בתוך שנתיים וחצי מעת אישור התכנית, ודירות של תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי יחויבו להגיע לתחילת ביצוע בתוך ארבע שנים מעת אישור התכנית. בנוסף לכך הוחלט כי רשות מקרקעי ישראל לא תוכל להטיל וטו על תכניות ווד"ל.

במהלך הדיון המסכם בוועדה, הועלו מספר הסתייגויות שעיקרן היה בקשה לקצר את לוח הזמנים לביצוע, הגדלת אחוז הדירות בדיור בר השגה והטמעה של דיור ציבורי לתוך החוק אולם ההסתייגויות נדחו. ח"כ דב חנין (חד"ש), ממבקריו הראשיים של החוק אמר כי הוא מברך על השינויים החברתיים שהוטמעו בחוק ואולם הדגיש כי חוק הווד"לים הוא בעייתי שכן הוא פוגע בעקרונות התכנון והבנייה במדינת ישראל וכיום מאפשר גם הגשת תכניות ווד"ל על קרקעות פרטיות, דבר שעלול לעורר בעיות של שחיתות. הוא הדגיש שעדיין קיימת חשיבות לקדם דיור ציבורי עבור ציבור שידו אינה משגת אפילו דיור בר השגה.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ מירי רגב (הליכוד-ביתנו): החוק נועד לאפשר הקמת של מתקני תשתית ללא תכנון מפורט. הצעת החוק הזאת טובה. היא באה בעקבות פסיקת בג"צ ולוקחת בחשבון את הצרכים של כל האוכלוסיות, לרבות אוכלוסיות חלשות. החוק נותן מענה אמיתי לציבורים רחבים, לדיור בר השגה, להשכרה בפיקוח וכן לדיור בהשכרה בשוק החופשי. מעתה, בכל תכנית יהיו מחויבים שעד 25% מהפרויקט יהיה לדיור בר השגה. זו הצעה שבפעם הראשונה מחייבת דיור בר השגה בפרוייקטי בנייה. החוק הזה הוא בשורה לאזרחים, במיוחד לציבורים חלשים, לאלה שאין להם כסף לרכוש דירה. חוק אמיתי שלא רק מדבר בסיסמאות אלא גם דואג באמת לדיור בר השגה.

40 ח"כים תמכו בחוק ו- 25 התנגדו לו.