לבנת לברכה: אתה תלמד על נאורות? זה עלוב

עימות חריף בין השרה לבנת לח"כ ברכה שקבע כי הקולנוע צריך להיות פרובוקטיבי. לבנת: זה עלוב שאתה מדבר על נאורות.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"א בטבת תשע"ד

עימות עם ברכה. לבנת
עימות עם ברכה. לבנת
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הקולנוע הקובע כי במסגרת תחום תרבות בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט, יוקצה לתקציב הקולנוע 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה בהתאם לחוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו ו-50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה בהתאם לחוק התקשורת.

בשנת 2004 נקבעה בחוק הקולנוע הוראת שעה לפיה תוקפא תחולתו של סעיף 11(ב) לחוק עד לשנת 2009 בהתאם להסכמות שנקבעו בין משרד האוצר לבין משרד התרבות והספורט לסכום תקציב הקולנוע. בשנת 2009, הוארכה הוראת השעה בחמש שנים נוספות עד שנת 2013. כעת, מוצע להאריך את הקפאת התחולה של סעיף 11(ב) לחוק בחמש שנים נוספות, ובמקביל, הוסכם כי הסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע יעמוד על 79.5 מיליון שקלים לשנה - גידול של 13 מליון שקלים.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "נוכח הירידה המתמדת בהכנסות הגופים המשדרים ובשיעור התמלוגים שהם מחויבים בהם, הושגה בשנת 2004 הסכמה בין משרד האוצר לבין משרד המדע התרבות והספורט ולפיה תוקפא תחולתו של סעיף 11 (ב) לחוק למשך חמש שנים, ותקציב הקולנוע בתקופה זו יעמוד על סך של 58 מיליון שקלים חדשים לשנה. הסכמה זו באה לידי ביטוי בהוראת שעה. בשנת 2009 , בהתאם להסכמת משרד האוצר ומשרד המדע התרבות והספורט, בהסכמת מועצת הקולנוע ובתמיכת נציגי הארגונים השונים הנתמכים במסגרת תקציב הקולנוע, הוארכה התקופה הקובעת בחמש שנים נוספות. בתקופה זו עמד תקציב הקולנוע על סך של 67 מיליון שקלים חדשים לשנה, וסכום זה נקבע כסכום הרשאה להתחייב, קרי, שאפשר לשלם מתוכו סכומים גם מעבר לשנת התקציב. לאחרונה, הגיעו משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט, בהסכמת מועצת הקולנוע ובתמיכת נציגי הארגונים הנזכרים לעיל, להסכמה ולפיה תוארך ההקפאה לחוק בחמש שנים נוספות, והסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע בהצעת התקציב השנתי אשר תובא לאישור הממשלה והכנסת במהלך אותה תקופה, יעמוד על 79.5 מיליון שקלים חדשים לשנה וייקבע כסכום הרשאה להתחייב. בהתאם להסכמה כאמור, מוצע לתקן את ההגדרה "התקופה הקובעת" שבסעיף 11(א) להוראת השעה ולהאריך את התקופה האמורה בחמש שנים נוספות, כך שסעיף 11(ב) לחוק לא יחול גם בין השנים 2014 עד 2018".

בדיון במליאה אמר ח"כ מוחמד ברכה (חד"ש), כי "תפקיד הקולנוע הוא גם להיות פרובוקטיבי. לא צריך להיות קשר בין אמנות לפוליטיקה".

שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, שהציגה את הצעת החוק מעל הדוכן: "אתה תלמד אותנו על נאורות? זה כל כך עלוב. המקום היחידי בו יש חופש ביטוי לאנשים כמוך זה פה בכנסת, שבו אתם יכולים לעמוד ולהגיד מה שאתם רוצים".

ח"כ אחמד טיבי (רע"מ-תע"ל), שניהל את הדיון: הדברים שאת אומרת הם לא לעניין. אי אפשר שכל פעם שחבר כנסת ערבי מעיר לך את מזכירה לו את סוריה. תדברי על הטיעון שהוא העלה.

השרה לבנת: "אל תצעק עלי. אל תנצל מעמדך כיושב ראש. לא תסגור לי את הפה".

באולם פרצה מהומה. היו"ר טיבי הוציא מהאולם את חברי הכנסת יוני שטבון (הבית היהודי) ופנינה תמנו-שטה (יש עתיד).

45 ח"כים תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים.