בג"ץ אישר: אוניברסיטה באריאל

השופטים קבעו כי מל"ג יו"ש קיימה את החובה המוטלת עליה להיוועץ בועדה לתכנון ולתקצוב טרם קבלת ההחלטה על ההכרה.

נתנאל כ"ץ , כ"א בטבת תשע"ד

המאבק נמשך. אוני' אריאל
המאבק נמשך. אוני' אריאל
אוני' אריאל

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) את העתירה שהוגשה נגד ההכרה באוניברסיטת אריאל בשומרון.

כזכור, העתירה הוגשה על ידי חלק מהאוניברסיטאות בארץ נגד ממשלת ישראל, המועצה להשכלה גבוהה, מל"ג יו"ש, אלוף פיקוד המרכז, שרי הביטחון, החינוך והאוצר, הות"ת, אגודת הסטודנטים באריאל ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת אריאל בשומרון והיועץ המשפטי לממשלה.

השופטים שדנו בעתירה, נשיא ביהמ"ש העליון השופט אשר גרוניס, המשנה לנשיא, השופטת מרים נאור, והשופטת עדנה ארבל, מצאו כי לא חל פגם מהותי בשיקול דעת מל"ג איו"ש בקבלת ההחלטה להכיר במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה.

בפסק הדין סקר השופט גרוניס בהרחבה את התהליכים והטענות, והדגיש כי ברמת הסמכויות וחלוקתם, הגורם המוסמך לנושא זה הינו מל"ג יו"ש יחד עם המפקד הצבאי. לות"ת יש שליטה בנושא התקציב אך בכל הנוגע לתכנון מעמדו הוא מעמד של גוף מייעץ.

שופטי בג"ץ התרשמו כי תהליך ההכרה שנקבע היה סדור וניתנה הזדמנות לות"ת להביע עמדתה.

השופט גרוניס הצדיק את עמדת מל"ג יו"ש שלא הסכימה להמתין עד אין קץ. "לא ניתן לומר כי ות"ת הייתה נייטרלית או אדישה כלפי התוצאה. אולם, נוכח ההשתהות הארוכה במתן עמדתה, ומבלי שניתן כל הסבר לפרק הזמן הממושך שבו נמנעה מנקיטת עמדה לגופו של עניין, רשאית הייתה מל"ג יו"ש לדחות את הבקשה למתן שהות נוספת, ובכך, למעשה, למצות את הליך ההיוועצות".

לאור העובדה שההליך היה סדור ולא נמצאו בו פגמים ולאור העובדה שמל"ג" יו"ש התייחסה לעמדת ות"ת ונתנה לה הזדמנות להעיר הערותיה, ביהמ"ש לא מצא כל סיבה להתערבות והעתירה נדחתה.

שר הפנים ושר החינוך לשעבר, גדעון סער, שיזם את הפיכת מכללת אריאל לאוניברסיטה, ברך על החלטת בג"צ לדחות את עתירת האוניברסיטאות נגד הקמת האוניברסיטה באריאל.

"מלכתחילה הייתה זאת עתירה מיותרת. אוניברסיטת אריאל אושרה בהליך ראוי, על פי קריטריונים ואמות מידה שלא התקיימו באישור קודמותיה", אמר השר סער.

שר הפנים הוסיף, כי "חבל שהאוניברסיטאות לא כיבדו החלטות הממשלה, מל"ג יו"ש ומל"ג בנושא, ונאלצו לקבל הכרעת בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, על הקמת האוניברסיטה השמינית בישראל".