מינוי זמני? עמרם מצנע
מינוי זמני? עמרם מצנעצילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאות שנייה ושלישית את הצעת תיקון חוק השאלת ספרי לימוד של ח"כ עמרם מצנע (התנועה) וקבוצת ח"כים.

ההצעה נדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשותו של ח"כ מצנע.

המליאה אישרה גם הסתייגות אחת: ח"כ מצנע אמר כי "להצעת החוק הוגשה הסתייגות של חברי סיעת חד"ש, לפיה סכום הסיוע הראשוני של משרד החינוך לבית ספר ייקבע לפי אמות מידה חברתיות וכלכליות, ולאחר פנייה לשר החינוך, הוא אינו מתנגד להוראה זו, לפיכך אני מבקש מחברי הבית להצביע בעד ההסתייגות, ולאשר את נוסח החוק עם ההסתייגות בקריאה שניה ובקריאה שלישית".

חוק השאלת ספרי לימוד קובע כיום כי כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי הלימוד, בתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית.

הצעת החוק שאושרה סופית, קובעת כי כל בית ספר יהיה חייב להפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד, למעט אם גורם מוסמך מטעם משרד החינוך קבע כי בבית ספר מסוים אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית.

עוד נקבע כי על הורי התלמידים יהיה להודיע רק אם אינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית. התיקון יוחל בהדרגה במשך שלוש שנים החל משנת הלימודים התשע"ה.

יוזם ההצעה, ח"כ מצנע, הציג את ההצעה במליאה והסביר כי "לפי הוראות החוק, המימון להפעלת התכנית בבית ספר מסוים מקורו בהשתתפות ראשונית בסכום חד-פעמי מצד משרד החינוך ובהשתתפות ההורים. מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו לקבוע שהתכנית לא תפעל בבית ספר מסוים אם מצא שאין כדאיות כלכלית לעשות כן, בין היתר אם היה מספר רב של הורים שאינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בתכנית".

ח"כ מצנע, אמר בדיון הוועדה כי "מדובר בתיקון חשוב המשפר את חוק השאלת הספרים ומקל מאוד על ההורים מבחינה כלכלית. בנוסף, החוק יצמצם את החלפת מהדורות הספרים וספרי הלימוד מידי שנה. העיר חיפה משאילה ספרים מאז שאני ילד והעתקתי את העניין הזה גם בירוחם לתועלת התושבים".

20 ח"כים תמכו בחוק ולא היו מתנגדים.