מסתננים
מסתנניםFlash 90

פרויקט הסטודנטים של המועצה הציונית בישראל 'יובלים' ערך בסוף השבוע פאנל בנושא סוגיית המסתננים מאפריקה באוניברסיטת תל אביב.

בפאנל השתתפו נציגים ממרכז המדיניות להגירה ישראלית, הועד למאבק ברצח עם וארגון הסיוע לפליטים, אשר שיקפו מגוון של השקפות ופתרונות לנושא בוער זה ובשאלה: כיצד צריכה מדינת ישראל, 'כחברת מופת', להתמודד עם סוגיה זו?

לצד עשרות הסטודנטים השתתפו באירוע ראש המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק באנטישמיות יעקב חגואל, יונתן יעקובוביץ’ מהמרכז למדיניות הגירה ישראלית, ינון ולצמן מהועד למאבק ברצח עמ"י ואורית מרום מ'אסף' ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל.

הפאנל נפתח כאשר רכזת יובלים, ג'ני ליפשיץ, הציגה את הנתונים המספריים של מספר הגופים המדיניים למפקדי אוכלוסין, לפיה קיימת סתירה בנתוני המספרים של המפקדים השונים. במרכזו של הפאנל עלו נציגי הארגונים השונים והציגו את עמדתם: יונתן יעקובוביץ’, ממרכז המדיניות להגירה ישראלית, טען כי על מדינת ישראל להתוות מדיניות שתביא את הפליטים והמסתננים לחזור לארץ מוצאם ולא לאפשר לפליטים להיכנס שלא כחוק במדינת ישראל.

לאחר מכן עלתה אורית מרום מארגון א.ס.ף וסתרה את דבריו של יעקובוביץ', לטענתה מדינת ישראל צריכה לנהוג כמדינת מקלט לפליטים ולמסתננים שברחו מארץ מוצאם עקב סכנת חיים. יתרה מכך, לדעת מרום מדינת ישראל צריכה להתערב בהתעללות אשר עוברים הפליטים בסיני על ידי הבדואים באזור, מתוך הראיה בחשיבות העליונה לשמירה על זכויות אדם.

בהמשך, ייצג ינון זלצמן את הועד למאבק ברצח עם לצד עמדה פייסנית יותר עבור שני הצדדים ועל פיו על מדינת ישראל צריכה לאפשר לפליטים אשר נמצאים במדינת ישראל לשהות בה עם שוויון זכויות אזרחי, יחד עם זאת לפיו יש לעצור את גל הפליטים שנכנסים דרך הגבולות ולאפשר למבקשי המקלט להיכנס לישראל ולמדינות נוספות במינון אשר שיהיה מקובל על ידי אמנה של מספר מדינות. במהלך הפאנל התפתחו מספר דיונים סוערים בין המשתתפים ובין חברי הפאנל עצמם.

בקהל ישבו עשרות סטודנטים מהאוניברסיטה אשר הביעו את דעתם והשתתפו באופן פעיל בדיון הסוער שנוצר באולם סביב הסוגיה. פרויקט 'יובלים' שמח להביא לסטודנטים מגוון רחב של דעות ופעילויות ציוניות בקמפוס ומחוצה לו, וימשיך לעשות כן בהמשך.

ראש המחלקה למאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, אמר כי "נושא סוגיית המסתננים מציגה שאלה מהותית בתקופה זו. אנו שמחים לקיים במסגרת אירועי 'יובלים' פאנל עשיר ואינטלקטואלי המציג מגוון רחב של דעות ודמויות העוסקות בנושא. פרויקט יובלים של המועצה הציונית מקיים מידי חודש הרצאות, כנסים ואירועים סביב נושאי ציונות, ארץ ישראל ואקטואליה".