ימקא
ימקאצילום: פלאש 90

במסגרת הליך גישור בין עיריית ירושלים לארגון ימקא ארה"ב שנחתם החודש סוכם כי ימקא ארה"ב תשלם לעירייה 8.9 מיליון דולר בשישה עשר תשלומים רבעוניים החל מינואר 2015.

בנוסף תקצה ימק"א כ-200 מקומות חנייה כחניון ציבורי בתשלום.

ברקע הדברים עומד הסכם תועלות שנחתם בשנת 1997 בין עיריית ירושלים לימקא ארה"ב שנועד להסדיר את חוב היטלי השבחה של ימק"א לעירייה.

כחלק מהסדר זה הסכימה בשעתו עיריית ירושלים כי במקום היטל השבחה בסך 14.2 מיליון דולר אותם חבה ימקא ארה"ב לעירייה, תשלם ימקא ארה"ב 3 מיליון דולר בלבד ואילו היתרה תומר ב"תועלות ציבוריות שונות" שתעמיד ימקא במתחמה לטובת תושבי ירושלים.

עם התקדמות הפרויקט ולקראת מימוש הסכם התועלות התגלעו מחלוקות בין העירייה לימקא בדבר מימוש הסכם התועלות. לאחר שהעירייה קיימה מספר מפגשים עם הנהלת ימקא במטרה לאכוף את ההתחייבויות שניתנו במקום תשלום היטלי השבחה, פנו הצדדים להליך גישור בפני השופטים בדימוס בעז אוקון ויהודית צור .

לאחר מו"מ ממושך ומורכב ביותר גובש לאחרונה הסכם פשרה אשר נחתם החודש. הסכם הפשרה שהושג משקף באופן מאוזן ונכון את הקשיים שמציבה פרשה ארוכת שנים וסבוכה זו.

שופטי בית המשפט בדימוס, יהודית צור ובועז אוקון, אשר שמשו כמגשרים בהסכם סמכו ידיו עליו וציינו: "אנו סבורים כי הסדר הפשרה עומד במבחן הביקורת , במובן זה שהוא משרת את האינטרס הציבורי, בעיקר בהתחשב בעמדת הפתיחה אליה נקלעה עיריית ירושלים בעקבות חתימתה על הסכם התועלות" והוסיפו כי "לביטולו של הסכם התועלות והחלפתו בהסדר אחר יש משמעות ערכית מעבר לערכים הכלכליים העומדים על הפרק, וזאת בשל תרומתו לתקינות המינהל הציבורי".

ראש העיר, ניר ברקת בירך על המהלך ואמר: "אני רואה יתרון רב בסיומה של סוגיה ארוכת השנים הזו במתווה שגובש. הפתרון שהובא יאפשר לימקא הבינלאומית ירושלים להמשיך ביתר שאת בפעילויותיה החשובות ולתושבי העיר ליהנות מהשירותים המתקדמים במתחמה ובנוסף, יכניס סכום משמעותי לקופת העירייה במקום 'תועלות' שסביב מימושן היו עתידים להתנהל דיונים נוספים, ארוכי שנים וגוזלי משאבים יקרים".