פרויקט "כנסת ירוקה" הושק היום במעמד יושב ראש הכנסת - יולי אדלשטיין, השר להגנת הסביבה - עמיר פרץ ושר התשתיות - סילבן שלום.

"כנסת ירוקה" הוא פרויקט הדגל של יושב ראש הכנסת, והוא יופעל בניצוחו של מנכ"ל הכנסת רונן פלוט. זהו פרויקט רב שנתי שמטרתו להפוך את הכנסת לבית שבו תפיסת הקיימות – תפיסה רב ממדית ובין תחומית הבוחנת את כלל חיינו בהיבטים של סביבה, חברה וכלכלה – היא התפיסה המכוונת את התנהלותו.

מטעם חברי הכנסת ניאותו להוליך את התהליך חברי הכנסת דב חנין, זבולון כלפה וניצן הורביץ.

לתהליך זה יהיו שותפים רבים: חברי הכנסת, עובדי הכנסת, הפורום הירוק של הכנסת והארגונים הסביבתיים והחברתיים, וכן כלל אזרחי ישראל, שהכנסת היא ביתם, וגם הם רשאים ומוזמנים לחוות את דעתם על אופן ההתנהלות של הכנסת.

בפרויקט יהיו שדות פעילות רבים: הנחיית חברי הכנסת, הדרכת עובדי הכנסת לפעילות סביבתית, פרסום ניירות עמדה, הפעלת פרויקטים שיהפכו את הכנסת למקום סביבתי יותר, ולבסוף – תפעול הכנסת לפי עקרונות של קיימות על-ידי חטיבת התפעול באמצעות תכנון ויישום של שורת פרויקטים מקיימים.

הכנסת אף מקימה בימים אלו פורום הסברה של עובדי הכנסת כדי להרצות בפני קבוצות מגוונות (סטודנטים, חיילים, תלמידי תיכון, חניכי תנועות הנוער ועוד) על הפרויקט ומשמעותו לכלל הציבור בישראל.

היום הושק שלב א' של הפרויקט. שלב זה ייושם בשנים 2015-2014, ועיקרו 13 מיזמים שאושרו ותוקצבו המתמקדים בחיסכון באנרגיה ובמים. הכנסת תשקיע בנושא כ-7 מיליון ש"ח, וההחזר השנתי הנובע מהחיסכון נאמד ב-1.5 מיליון ש"ח בממוצע בשנה לאחר כחמש שנים. כל הפרויקטים שאושרו עומדים במבחן של כדאיות כלכלית.

הפרוייקטים הם בין השאר הקמת שדה סולארי לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שיתפרס על 4,500 מ"ר, החלפת מאות נורות לנורות לד, החלפת מערכות מיזוג האוויר במרכז האנרגיה, כיבוי אוטומטי של כל המחשבים בסוף יום העבודה, בדיקת השימוש במים לצורכי גינון ומעבר למודל השקיה חסכוני יותר, והתפלת מי העיבוי של מערכות המיזוג ושימוש בהם לצורכי השקיה. נוסף על החיסכון הכספי שיושג בעקבות הפעלת הפרויקט, החיסכון באנרגיה יפחית את פליטת הפחמן של הכנסת, ובכך יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של הכנסת.

החיסכון הכספי השנתי, שכאמור נאמד ב-1.5 מיליון ש"ח בשנה, יועבר ל"קרן ירוקה" שתיועד להמשך הפרויקט "כנסת ירוקה" שתאפשר יצירת מיזמים נוספים. בתום יישום הפרויקט תהיה הכנסת הפרלמנט הירוק ביותר בעולם.

באירוע שנערך היום אמר יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין כי "כנסת ירוקה" היא הכרזת מדיניות מטעם הכנסת – מדיניות בלתי הפיכה, "זו השקעה כספית לא מבוטלת, אבל היא תניב פירות ותחזיר את עצמה. כגוף מחוקק בענייני הסביבה הכנסת לא יכולה להיות 'נאה דורש אבל לא נאה מקיים'".

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, אמר כי "בזמן שמשרדי מוביל מהפכה סביבתית בתעשייה ובבתי התושבים, חייבים שסמל המדינה יהפוך לגורם המוביל במהפכה ירוקה, כי תפקידה של הכנסת להגן על הדורות הבאים והגנת הסביבה היא התכלית לכך. מי שרוצה לחשוב רחוק, צריך לחשוב ירוק".

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום אמר, "ב'כנסת ירוקה' תשמש הכנסת מקור גאווה והשראה למדינות נוספות. זהו צעד מבורך ובעל חשיבות רבה. עידוד ההתייעלות האנרגטית, החיסכון בחשמל, קידום השימוש בגז טבעי והשימוש באנרגיות מתחדשות יביאו להפחתת זיהום האוויר, לשמירה על הסביבה ולחיסכון כספי רב. העקרונות והמטרות של הפרויקט משתלבים במדויק בערכים ובפרויקטים שמוביל ומקדם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שאני עומד בראשו".

נאור ירושלמי, מנכ"ל "חיים וסביבה" – ארגון הגג של ארגוני הסביבה, אמר כי "ארגוני הסביבה מברכים על המנהיגות של הכנסת בתחום הקיימות. בהחלטתה לאמץ התנהלות מקיימת הכנסת מראה שהיא קשובה לרחשי הלב של הציבור, המעוניין בהגנה על הסביבה, ומשמשת דוגמה ומופת לגופים ציבוריים ולמיליוני אזרחים".

כדי לשתף את הציבור בתהליך, חלק א' של הפרויקט "כנסת ירוקה" הוצג לפני שבועות אחדים לנציגות בכירה של ארגוני הסביבה בהובלת ארגון הגג "חיים וסביבה". בפגישה הוחלפו רעיונות חשובים והוסכם על המשך שיתוף הפעולה והחלפת רעיונות לקידום הפרויקט. ארגון הגג "חיים וסביבה" ונציגים בכירים של ארגוני הסביבה ישתתפו בטקס ההשקה של הפרויקט.

בד בבד עם יישום חלק א' של הפרויקט "כנסת ירוקה" צוות המשימה של הפרויקט ממשיך לשקוד על תכנית עבודה רב-שנתית, וזו תצא אל הפועל בחלק ב' של הפרויקט. הנושאים שיידונו הם בין השאר הסביבה הגיאוגרפית של הכנסת, ובכלל זה תכנון פארק המבוסס על עקרונות קיימות ומשלב ניהול של מגוון המינים וגינה קהילתית, בשיתוף קק"ל והחברה להגנת הטבע; פרויקט "כנסת ירוקה" ובניין הכנסת כבניין מלמד, בשיתוף מרכז "השל" לקיימות והמועצה לישראל יפה; עידוד השימוש בתחבורה ציבורית. יצוין כי כבר כיום מתנהלת פעילות סביבתית בכנסת. עובדי הכנסת ממחזרים נייר, ממעטים בהדפסה ומדפיסים בהדפסה דו-צדית, ובכנסת ממוחזרים בקבוקים המחויבים בפיקדון. כמו כן, מנכ"ל הכנסת החל לעודד את העובדים לחסוך בחשמל מייד עם כניסתו לתפקיד.