ארכיון: בנק הפועלים
ארכיון: בנק הפועליםפלאש 90

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום (חמישי) לוועדת הכלכלה של הכנסת, את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית.

הדו"ח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2013.

במחצית הראשונה של שנת 2013, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית, על פי פרופיל פעילות אחיד, הסתכמה בכ- 13.9 ש"ח, ירידה של כ- 2.6% בהשוואה לשנת 2012.

השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ובערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:

בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ- 6.1 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר (עלות חודשית של כ- 21.4 ש"ח וכ- 19.5 ש"ח, בהתאמה). מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של כ- 12.0 ש"ח), ולעומתו הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר (עלות חודשית של כ- 16.2 ש"ח).

במחצית הראשונה של שנת 2013, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית במערכת הבנקאית הסתכמה בכ- 13.5 ש"ח, ירידה של כ- 2.3% בהשוואה לשנת 2012.

בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק יהב היא הזולה ביותר (כ- 2.7 ש"ח) ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (כ- 25.3 ש"ח). מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק דיסקונט (כ- 12.7 ש"ח), והיקרה ביותר - בבנק הבינלאומי (כ- 16.8 ש"ח). במחצית הראשונה של שנת 2013, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי מסוג מקומי, בינלאומי וזהב, במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ- 6.8 ש"ח, ללא שינוי בהשוואה לשנת 2012.

שונות גבוהה נרשמה ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי: בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (כ- 4.7 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר (כ- 9.5 ש"ח).