החרם היום עלינו, מחר על כולם

עמי גיא, בעלי סלטי שמיר, הפועל בברקן בשומרון