אחראי השמיטה: הרב יעקב אריאל והרב אברהם יוסף

בדיון של הועדה לביקורת המדינה אמר סגן שר הדתות, "אני מחויב לדאוג למחירים זולים גם למי שאינו מסתמך על היתר המכירה".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ה' בשבט תשע"ד

הועדה לביקורת המדינה דנה היום בהיערכות לשנת שמיטה הקרבה. 

בדיון הובהר כי בשנת השמיטה הקודמת (תשס"ח) היו פערי המחירים בחלק מהפירות והירקות מתוצרת היתר מכירה לצורות מכירה אחרות בשמיטה קרובים ל-200%. ממוצע הפער היה 66%.

יו"ר הועדה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס) אמר כי "המדינה נכשלה בפיקוח המחירים, ויש להיערך לצמצם ככל האפשר את פערי התיווך. משפחות חרדיות ברוכות-ילדים סובלות ממחירים מטורפים של פירות וירקות, כשיבואנים רואים בהם לקוחות-שבויים". כהן קבל על כך, שאין די בהירות שמשרד החקלאות הוא שיפקח על המחירים.

סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן, סיפר כי הרבנים הראשיים לישראל מינו את רבה של רמת גן - הרב יעקב אריאל ואת רבה של חולון - הרב אברהם יוסף, כאחראים על שנת השמיטה וכי הרבנות נערכת בעבודה רבה.

הוא הדגיש כי משרד הדתות יהיה אחראי מנהלי על ההכנות תוך תיאום מלא עם הרבנות הראשית ופגישות שבועיות, "אסור להסכים לפער מחירים כזה, ואני מבטיח להיכנס לעומק הבעיה ולטפל בכך, למרות שאין הדבר באחריותי הישירה. אני מחויב לדאוג למחירים זולים גם למי שאינו מסתמך על היתר המכירה, אך היבואנים היו אנשים חרדים, ועל הציבור החרדי להוקיע מתוכו מי שמנסה להרוויח על חשבון המשפחות הגדולות", אמר.

סמנכ"ל משרד החקלאות, צביקה כהן, הוסיף כי התקציב לשמיטה טרם אושר, ולמרות שהוכן כבר בשנת 2011 רק בימים האחרונים יש סיכום עקרוני על תקציב. הוא הבטיח, כי עד סוף חודש ינואר יפורסמו להערות הציבור הנהלים לבקשת תמיכות ע"י חקלאים שומרי-שמיטה, וציין כי הוחלט שלא להקים אוצר בית דין ממלכתי כבעבר, אלא היתר מכירה ממלכתי ואוצרות בתי-דין פרטיים. כהן הדגיש כי יתאפשר יבוא ללא-מכס, למי שאינם סומכים על היתר המכירה.

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) אמר כי "זכויות האזרח אמנם נפגעים ע"י מפקיעי-מחירים, אך יש כאן גם ויכוח בין מי שאינם מאמינים במצוות השמיטה ומחפשים כל דרך לעקוף אותה – לבין אלו המבקשים לשמור שמיטה כהלכתה. גם התומכים בהיתר ראו בכך צעד זמני, אך כיום יש המנסים להרכיב אידאולוגיה מההיתר. למי שרוצה לשמור שמיטה כהלכתה יש זכות לשוק זול ומחירים הגיוניים".

מנכ"ל הרבנות הראשית עודד וינר ציין כי אוצר בית הדין של הרבנות בשנת השמיטה הקודמת לא היה יעיל, כיון שהציבור לא קנה דרכו. "פער המחירים אכן זועק לשמים, אך לאוצרות בתי-דין הפרטיים יש קהל מוגדר ויש לו כוח שוק לקבוע ליבואן ולמשווק את המחירים. מגמת הרבנות הראשית היא לצמצם את היתר המכירה היכן שהדבר אפשרי".

מעין נשר, אחראית חקלאות באוצר, הוסיפה כי אמנם נערכו ישיבות עם נציגי משרדי הדתות והחקלאות אך התכנית שהוצעה מטעמם לא היו די מפורטת לדעת האוצר, והדגישה כי התקציב לנושא צריך להתחלק בין משרדי האוצר והדתות. היא הדגישה כי "אין פיקוח-מחירים אלא על מוצרים מסוימים, והציבור מספיק חזק להילחם על זכותו למחיר נמוך - בגלל שהמוצר יובא ללא מכס. אפשר להתנות שהיבואן שיזכה במכרז - יתחייב שהמחיר לצרכן יהיה הנמוך ביותר". הרב אוריאל גנזל, מרבני "צהר" טען, כי "מדינת ישראל כמדינה צריכה לדאוג לכולם, גם למי שאינו שומר שמיטה כהלכתה. יש לתת לכל אזרח לבחור את הדרך בה הוא צורך בשנת שמיטה".