'לא נשב בממשלה שתאמץ את קווי 67 כבסיס למו"מ'

מבעד מסך העשן המדיני שמפזר ג'ון קרי מבהיר השר בנט לנתניהו: לא נשב בממשלה שתאמץ את קווי 67' כבסיס למו"מ. ח"כ שקד מספרת.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ה' בשבט תשע"ד

ח"כ איילת שקד
ח"כ איילת שקד
הלל מאיר

בראיון ליומן ערוץ 7 מבהירה חברת הכנסת איילת שקד, יו"ר סיעת 'הבית היהודי', את הקווים האדומים שהציבה מפלגתה בפני ראש הממשלה נתניהו לקראת המשך המהלכים המדיניים.

כשנשאלה בפתח דבריה אם לה כיו"ר סיעה בקואליציה ידוע דבר מה שלא ידוע לציבור הרחב אודות המו"מ המדיני, אומרת שקד כי לחברי הכנסת ידוע פחות או יותר מה שידוע לציבור הרחב ולא מעבר לכך. לדבריה כל שידוע הוא שמזכיר המדינה האמריקאי מנסה לגבש מסמך הסכם מסגרת ובשיחות עם ראש הממשלה הבהיר השר בנט את עמדת המפלגה.

באשר לעמדה זו אומרת שקד כי "הבהרנו לראש הממשלה שלא נשב בממשלה שתאמץ את קווי 67' כבסיס למו"מ ודברים נוספים". באשר לאפשרות לפרש את האמירה הזו כמתן פתח למו"מ על חלוקת הארץ במתווה אחר שאינו קווי 67' במדויק, אולי גושי ההתנחלויות וכיוצא באלה, מציעה שקד להמתין לרגע בו יקבל ראש הממשלה את ההחלטה אם להביא את המסמך שאיתו הוא יכול לחיות, כהגדרתה, ורק אז תבדוק המפלגה את תוכנו ותחליט כיצד לנהוג. "נקיים דיון ונחליט אם אנחנו יכולים להישאר בממשלה ולחיות איתו או שאנחנו חושבים שזה מסמך מסוכן, נצא מהממשלה ונפעל להפלתה".

שקד מבהירה את החשש המרכזי בהפיכת המסמך האמריקאי למוסכם על הממשלה בהצבעה שתהפוך אותו להחלטת ממשלה, מציאות מורכבת המחייבת דיון מוקדם לבחינת היכולת לשבת בממשלה שמקבלת את הדברים כמחייבים. אפשרות נוספת היא שהמסמך יאושר על ידי ראש הממשלה לבדו והמציאות האחרת היא הגדרת המסמך כמסמך אמריקאי בלבד.

"אם נחשוב שהממשלה לא תהיה טובה לתפיסתנו לעם ישראל נעבור לאופוזיציה ונעשה מה שעושים באופוזיציה, ותפקיד האופוזיציה הוא להפיל את הקואליציה", אומרת שקד ותולה את הדברים בהיכרות עם תוכנו של המסמך האמריקאי המתגבש. "יכול להיות שטוב יותר להתיישבות ולנו להיות באופוזיציה לכשיגיע הזמן".

לדברי שקד לא ידוע על תגובה מוסדרת של ראש הממשלה לדבריו של השר בנט אודות עמדותיה של המפלגה. "ראש הממשלה יודע מה אנחנו רוצים ולכשיביא את המסמך ויביא לאישור ראשי המפלגות  - אז נחליט כיצד לנהוג".

באשר למתווה ליברמן כפי שהוצג אתמול, חלוקת הארץ והצבת גבול באזור כביש 6, מבהירה שקד כי גם עמדה זו כמו הצעת חילופי השטח שנטען בתחילה שנתניהו הציג ולאחר מכן הוכחש, כל התכניות הללו אינן מקובלות על מפלגתה. "זה מתווה שטומן בחובו חלוקה ונסיגות וגם לו אנחנו מתנגדים".