פיצוי לארגון "גאה" על אי פרסום ב'מקור ראשון'

העיתון מקור ראשון יאלץ לשלם חמישים אלף ש"ח לארגון "האגודה לשמירת זכויות הפרט (הקהילה הגאה)" בעקבות אי פרסום מודעה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ב בשבט תשע"ד

פיצוי לארגון "גאה" על אי פרסום ב'מקור ראשון'-ערוץ 7
אין הצדקה. השופטת רות לבהר שרון
אתר בתי המשפט

דיקטטורה משפטית? שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, רות לבהר שרון, הורתה לעיתון "מקור ראשון" לפצות את "האגודה לשמירת זכויות הפרט (הקהילה הגאה)" בסכום של חמישים אלף ש"ח.

השופטת קבלה בכך את ערעורו של הארגון על פסק דינו של בית משפט השלום אשר דחה את התביעה, תוך שהיא מציינת כי העיתון עבר על חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, והן לפי חוק החוזים.

נציין כי מדובר במודעה בעניין קיומו של "קו קשב לחברי הקהילה הגאה".

תחילה קבעה השופטת כי בניגוד לפסיקת בית משפט השלום אישור הזמנת המודעה מהווה חוזה מחייב וכי לא הוכח כי אכן נאמר למזמיני המודעה כי הכנסת המודעה הסופית מותנית באישור העורך הראשי.

מעבר לכך קבעה השופטת, כי דחיית המודעה מהווה עבירה על חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, מאחר שפרסום בעיתון מהווה "שירות ציבורי". 

בפסק הדין קבעה השופטת, "בית משפט קמא קישר את המודעה עם "משכב זכר" ללא כל בסיס שהוא. לדידי מדובר במודעה צנועה לחלוטין, שאין בינה לבין משכב זכר מאומה, שכל מטרתה היא העלאת המודעות לקיומה של אפשרות קבלת מידע ועזרה למי שמרגיש שהוא זקוק לה, ואין ללמד מהמודעה כי מדובר בעידוד פעילות כזו או אחרת, כאשר ככל שמדובר בעצם ההכרה בקיומם של בעלי נטיות מיניות שונות בקרב הציבור הדתי הרי שגם לדידו של העיתון הדבר אינו בגדר "מוקצה", כאשר כאמור גם בעיתון פורסמו כתבות בעניין זה, ובעניין זה לא מדובר בשוני רלוונטי".

"מדובר במודעה סולידית, שכל ה'פרובוקטיביות' שבה היא למעשה העובדה שהיא מפורסמת מטעם האגודה. תוכן האמור במודעה אין בו כדי לפגוע ברגשות הציבור, בוודאי שלא פגיעה קיצונית וחמורה, ואם הפגיעה נובעת מעצם ההכרה בקיומם של בעלי נטיות מיניות שונות או מכך שהייעוץ ניתן על ידי גורמים שאינם פועלים בהתאם להלכה, הרי שאין בכך לטעמי להצדיק את אי הפרסום", הוסיפה וקבעה השופטת תוך שהיא מעניקה לאגודה פיצוי בסכום כולל של 50,000 ש"ח, וכן הוצאות משפט בסכום כולל של 10,000 ש"ח.